zaterdag 29 februari 2020 | week 09
Home » Regio - Lansingerland » Wijkgericht werken centraal tijdens ledenvergadering Huurdersvereniging
De gemeente, de huurdersvereniging en 3B Wonen weten elkaar steeds beter te vinden en werken nauw samen aan goede wijken en burgerparticipatie. Dat leverde een goede avond op met veel informatie en respect van en voor de aanwezigen.

Wijkgericht werken centraal tijdens ledenvergadering Huurdersvereniging

Lansingerland – De stemming was positief tijdens de maandagavond 9 november gehouden Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging Lansingerland. Ditmaal niet onder leiding van voorzitter Peter van Raffe die door ziekte zijn hamer voor een keer uit handen gaf aan medebestuurslid Ger Jansen.

Trees Borkus-Henskens

“Het bestuur van de Huurdersvereniging Lansingerland wil goede woningen in leefbare wijken tegen een betaalbare huur. Het bestuur legt daarbij een accent op huurwoningen die worden beheerd door 3B Wonen. Met de ledenvergadering wil het bestuur de leden betrekken bij ontwikkelingen die helpen bij prettig, betaalbaar en gezond wonen. Het thema op deze ledenbijeenkomst is daarom ook ‘wijkgericht werken’,” zo opende Ger de vergadering, waarna hij de microfoon doorgaf aan teamleider wijkbeheer Gerdie Bours van 3B Wonen.

“Wijkgericht werken? Wat doen we dan?” stelde Gerdie de vraag aan zowel zichzelf als de zaal. “Dat mogen geen loze woorden zijn, maar woorden, gevolgd door daden. En dat gebeurt. We zoeken contacten met de huurder, er worden wijkplannen opgezet, activiteiten en projecten en we kijken met elkaar naar de toekomst.”

Die contacten bestaan uit bestuurlijk overleg, een klantenpanel, voor elke wijk een kerngroep, voor elk complex een meedenkgroep, bij specifieke werkzaamheden een klankbordgroep en uit individuele huisbezoeken.

“In april 2015 werden vier wijkplannen gerealiseerd. De Oranjewijk in Bergschenhoek, de Vogel- en Bomenbuurt in Bleiswijk, de Oranjebuurt in Berkel en Rodenrijs en Berkel Dorp. Daarnaast hadden we de Tuinendag in de Oranjewijk, een dagje uit met de ouderen uit de wijk en activiteiten voor de kinderen (onder andere Pasen, Halloween). Er was ook nauwe betrokkenheid bij de openbare ruimte door mee te doen aan de wijkschouw, creatieve ideeën om te zetten in acties en openbaar groen in eigen beheer te geven; de wijk wordt steeds meer van de bewoners. En dan nog de bindende projecten in Lansingerland. Zoals het Welkom in de buurt, buurttoezicht Lansingerland, buurtbemiddeling, de alliantiefabriek en de anti-inbraak inzet. Samen maken we nieuwe paden voor een goed woon- en leefmilieu in onze wijken.”

Wijkgericht werken betekent dat bewoners (eigenaren en huurders) in de wijk samen met gemeente en zorgpartijen plannen uitvoeren. Plannen voor een betere wijk. Zij spreken af wie welke rol heeft.

Benutten kansen in de buurt

“De maatschappij verandert,” wist wethouder Simon Fortuyn, eveneens present als spreker tijdens de vergadering. “En daarbij gaat het gezegde ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ steeds meer meetellen. Met elkaar gaan we de kansen in de buurt benutten. In 2014 was ons speerpunt ‘durven, delen, doen’ en bovendien ‘anders besturen’. Elke bewoner kan zijn eigen verantwoording nemen en iets voor de buurt of voor elkaar betekenen. Samen zoeken naar mogelijkheden, de dialoog aangaan met de focus op kansen en mogelijkheden.”

Aandachtspunten in de wijk zijn voor de gemeente onder andere onderhoud van de openbare ruimte, speelplekken, veiligheid, aandacht en zorg voor elkaar, zwerfafval en niet te vergeten de hondenpoep”, waarna hij niet kon nalaten te verzuchten: “Hou het gezond, ruim op die stront!”

Wijkconsulenten

De wijkconsulenten vormen de schakel tussen de huurders en 3B Wonen en nemen in de wijk een belangrijke plaats in. Momenteel zijn er veertig consulenten, maar de huurdersvereniging is naarstig op zoek naar aanvulling van deze groep. Binnenkort wordt een profiel van de wijkconsulent gemaakt en zal een avond worden belegd voor alle wijkconsulenten.

Ook kon de voorzitter nog melden dat de huurders van corporaties en huurdersverenigingen meer te vertellen hebben sinds de op 1 juli van kracht geworden nieuwe woningwet.

Na een opsomming van al het werk dat het bestuur van de huurdersvereniging in de achterliggende periode verzette en de rondvraag werd de avond afgesloten.

 

Check Also

Een laadpaal van de gemeente

Regio – Elektrisch rijden groeit explosief en het is de verwachting dat dit nog wel …

Geef een reactie