zondag 26 mei 2019 | week 21
Home » Nieuws » Hergerborch sluit de deuren
Het karakteristieke pand van Hergerborch. (foto Freek J. Zijlstra)

Hergerborch sluit de deuren

1 augustus definitief

Berkel en Rodenrijs – Eerder dan verwacht sloot zorgorganisatie Laurens de deuren van woonzorgcentrum Hergerborch. Op vrijdag 31 juli verhuisden de laatste drie bewoners naar een andere zorginstelling. Zo is er na ruim 50 jaar een einde gekomen aan zorg voor ouderen in een gezichtsbepalend gebouw in het centrum van Berkel en Rodenrijs.

Freek J. Zijlstra

Op initiatief van de Hervormde – en de Gereformeerde kerk werd een ‘burcht’, een veilige haven gecreëerd, waar kwetsbare ouderen een goed onderkomen konden vinden: Hergerborch. Een begrip voor de Berkelaar en een vanzelfsprekendheid dat je daar zou komen te wonen als je ouder werd en niet goed meer voor jezelf kon zorgen. Saamhorigheid stond altijd hoog in het vaandel. Bij de bouw waren veel mensen betrokken. Allicht kende je iemand die op de wachtlijst stond om er te gaan wonen. Die betrokkenheid en de wat dorpse sfeer is er eigenlijk altijd wel gebleven; ‘ons kent ons’.

Zorgindicatie

Het ligt dan ook niet aan Laurens dat Hergerborch de deuren moest sluiten. Ook niet, omdat het gebouw niet meer aan de eisen van deze tijd zou voldoen. “De overheid heeft de regelgeving aangepast omwille van de bezuinigingen, zodat er voor ouderen met een lage zorgindicatie geen noodzaak meer is om in een zorginstelling te wonen. Men moet nu zo lang mogelijk thuis wonen, met hulp van thuiszorg en mantelzorgers,” zegt Martijn van Drunen, teamleider facilitaire voorzieningen.

Marianne Hagestein, teamleidster zorg, vult aan: “We weten al sinds mei 2013 dat Hergerborch als zorgcentrum geen toekomst meer had. Dat is toen ook aan de bewoners meegedeeld. Vanaf die tijd zijn sommige bewoners met hun familie op zoek gegaan naar een andere plek om te wonen. Soms dichterbij hun familie, soms een voorziening met andere mogelijkheden die voor de bewoner aantrekkelijk leken. Omdat er ook geen nieuwe indicaties met een zorgzwaarte 1 t/m 3 meer werden afgegeven, nam het aantal bewoners in de afgelopen twee jaren sterk af.”

Woonwensen

Omdat er voldoende tijd was om te anticiperen op de ontstane situatie, konden de bewoners op maat begeleid worden met betrekking tot hun woonwensen. Marianne: “Als men onder begeleiding van Laurens in de regio wilde blijven wonen, zorgden wij dat ze goed geïnformeerd werden over de mogelijkheden en werden ze na een bezoek ter plaatse op de wachtlijst gezet. Dat ging soms veel sneller dan we voorzien hadden. Achteraf kunnen we met overtuiging zeggen dat de meeste bewoners op de plek van hun voorkeur terecht zijn gekomen. Binnen en buiten de regio, maar ook bij andere zorgaanbieders. De kracht van Hergerborch was dat de bewoners de eigen regie over hun leven konden houden. Dat zij zelf konden beslissen hoe en wanneer de zorg werd ingevuld en dat de personele bezetting hierop aangepast werd.”

Martijn: “Dat ging zelfs zover, dat er de laatste maanden door bewoners èn personeel veel ‘ach’ werd gezegd, om aan te geven hoe vervelend men het voor die ander vond wat er gebeurde.”

Martijn en Marianne hebben beiden het gevoel dat het proces om oud-bewoners van Hergerborch te begeleiden naar een nieuwe en bij de persoon passende plek goed is verlopen, binnen de mogelijkheden die er waren.

Personeel

Hoewel de laatste twee bewoners tijdelijk zijn ondergebracht in het Herstelhotel Laurens De Orchidee te Bleiswijk totdat er een plaats vrijkomt in St. Petrus, hebben nog niet alle personeelsleden een vervangende werkplek gevonden binnen of buiten Laurens. Dat is spijtig. Vooral voor medewerk(st)ers van de facilitaire diensten en personeelsleden die minder mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld verder te reizen of om te scholen, is het moeilijk een andere baan te vinden. Sommige verzorgenden gaan aan de slag bij de Thuiszorg van Laurens.

Algemene voorzieningen

Hergerborch bood verzorging aan 45 bewoners voor permanente bewoning en aan 6 bewoners op zogenaamde wisselplaatsen. Maar ook bewoners die via 3B-Wonen aanpandig een appartement of een woning in één van de vier flatjes achter Hergerborch huren, maakten gebruik van de voorzieningen die Laurens te bieden heeft. Marianne: “Dan moet je bijvoorbeeld denken aan het restaurant waar je op de koffie of thee kon komen om anderen te ontmoeten of een warme maaltijd kon gebruiken. Maar ook deelname aan een activiteit die er elke dag wel was, of de weeksluiting en de kerkdiensten. Of het gebruik van de bibliotheek.”

Vooral de ondersteuning door medewerkers van Laurens zal gemist worden. Men moet nu bij alles zelf bedenken wat nodig is of hoe men ergens komt.

Martijn: “Je kunt wel zeggen dat 90% van de voorzieningen voor bewoners van de inpandige- en aanleunwoningen verdwenen is nu wij de deur definitief hebben dichtgetrokken. Voor die bewoners kan zorg geboden worden door Laurens Thuiszorg. Ook is het goed om te zeggen dat voorlopig (met onbekende einddatum) de Fysio-Plus, het STAR bloedprikpunt en De Koepel open zullen blijven om hun eigen activiteiten en service te verlenen.”

 

Check Also

Camera’s in Annie M.G. Schmidtpark

Burgemeester Pieter van de Stadt heeft besloten tijdelijk cameratoezicht toe te passen in het Annie …

Geef een reactie