maandag 15 juli 2019 | week 29
Home » Algemeen » Renovatie heuvel B kan beginnen

Renovatie heuvel B kan beginnen

Bergschenhoek – Het Hoge Bergse Bos telt vier voormalige stortlocaties: de heuvels A, B, C en D. Ze werden jaren geleden afgedekt met klei en grond en vervolgens voorzien van een drainagesysteem, waarna ze onderdeel vormden van het recreatiegebied Rottemeren. De heuvel A werd in 2011 grotendeels opgehoogd en de heuvels C (de tussenheuvel) en D (de skiberg) zijn naar huidige maatstaven goed, maar heuvel B bleek er slecht aan toe, mede door intensief gebruik, inklinking en erosie. Die moet dus nodig worden aangepakt.

Trees Borkus-Henskens

Het recreatieschap Rottemeren organiseerde vorige week een informatieavond om belangstellenden op de hoogte te brengen van de plannen. Gebruikers, ondernemers en bewoners waren eerder reeds met elkaar rond de tafel gaan zitten in een klankbordgroep. Daarin was reeds ter sprake gekomen dat realisatie van de plannen zo kort mogelijk zou gaan duren.
Kees Opstal, projectleider bij GZH, legde de plannen op tafel.
“Het fietspad dat de berg opgaat is te steil en zal worden vernieuwd. Onderlangs zal een heel nieuw fietspad worden aangelegd dat tevens geschikt is voor biathlon en skeeleren. De mountainbikevereniging Dirty Hill benadrukte de veiligheid van de berg en men ziet het als een uitdaging om de verschillende doelgroepen te scheiden en de berg daardoor zo intensief mogelijk te kunnen gebruiken. Daarom wordt zowel een regulier als een technisch deel aangelegd voor zowel de beginnende als de gevorderde mountainbiker.
Er komen half verharde wandelpaden, verspreid over de heuvel en tevens goed bereikbare verblijfplaatsen.” De berg telt twee toppen. Op de hoge top zal een uitkijktoren worden geplaatst met zichtlijnen. Aan de voet van de berg komen – bij buitensportcentrum Outdoor Valley – vijftig extra parkeerplaatsen. Daar wordt tevens rekening gehouden met de komst van een kanocentrum. Ook zal de weggezakte duiker zo worden aangelegd dat het hele gebied weer doorvaarbaar wordt.

Groenvoorziening
“De uitgangspunten voor de ‘aankleding’ van de heuvel zijn vierledig,” zo pakte landschapsontwikkelaar Ronald Buiting het stokje van Opstal over. “De heuvel moet recreatief aantrekkelijk worden, een maximale ecologische waarde krijgen, zo min mogelijk onderhoud vergen en bovendien voldoende mogelijkheden aan zowel fietsers als wandelaars en bikers bieden om er een ‘ommetje’ op te maken. Het wordt zeker geen ‘rijtjesbos; het geheel zal een natuurlijk beeld krijgen. De hoogste top wordt qua beleving afwijkend van de rest van de inrichting. Daar zullen rode esdoorns komen met een fantastische kleurbeleving. Vervolgens kruiden (grassen) en struiken; het geheel zo geplaatst, dat de drie gezichtsassen altijd zichtbaar blijven. Het bos op de heuvel zal ruim worden opgezet, zodat bomen zich goed kunnen ontwikkelen. Het geheel krijgt een robuust uiterlijk dat zo min mogelijk vraagt om inrichting en beheer. Met zomereiken en ruwe berken, linden en haagbeuk. De eerste 20 tot 25 jaar zullen we vervolgens niets meer aan het bos doen; met uitzondering van onkruidbestrijding. Het wordt een bos in ontwikkeling met een grote variatie dat na twee/drie jaar al interessant gaat worden.”

Planning
Eerst zal alle bergbegroeiing worden verwijderd tot de heuvel helemaal kaal is en een goede hechting aankan. Vervolgens zal er in totaal 35.000 kuub grond op de berg worden aangebracht; een laag van een meter dik. De grond zal met vrachtwagens worden aangevoerd.
“De aanvoerroute is Merenweg, Kooilaan, Rottebandreef en het Ridderzwampad. Gemiddeld zullen 30 tot 40 transporten per dag plaatsvinden,” liet omgevingsmanager Liesbeth Bijvoet weten. “Vervolgens kan de beplanting worden aangebracht en gefaseerd het parcours. Als laatste zullen de parkeerplaatsen worden aangelegd en de duiker opgetild.”
Er zal op verschillende plekken tegelijk worden gewerkt, zodat er flink doorgewerkt kan worden. Tijdens de werkzaamheden is de heuvel verboden gebied voor alle gebruikers.
Het schema van werkzaamheden werd ook duidelijk:
Van 9 februari tot 20 maart het verwijderen van de oude laag; van 26 februari tot 10 april aanvoer en aanbrengen nieuwe kleilaag; van 16 maart tot 21 mei aanbrengen beplanting en vegetatie; van 4 tot 29 mei aanbrengen ATB paden en overige wegen/paden. Op oplevering staat op 1 juni gepland, waarna de heuvel weer te gebruiken is.
Via de site www.heerlijkbuiten.nl zijn de werkzaamheden te volgen.

Check Also

Oudste inwoonster van Lansingerland viert 102de verjaardag

Berkel en Rodenrijs - Annie van Duijn telt 102 lentes en is daarmee de oudste inwoonster van heel Lansingerland. En daar geniet de van origine Hoekse jarige zichtbaar van; zeker als burgemeester Pieter van de Stadt op koffievisite komt en haar verrast met een kist vol fruit en een fraai boeket rozen.

Geef een reactie