zondag 26 mei 2019 | week 21
Home » Regio - Lansingerland » Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland signaleert en adviseert

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland signaleert en adviseert

Lansingerland – De Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland (SGL3B) is een platform voor de belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking en chronisch zieken. Het is de bedoeling van de SGL dat veel organisaties zich bij hen aansluiten en dat de stichting een grotere bekendheid krijgt binnen de gemeente Lansingerland.

“De Stichting Gehandicaptenbeleid wil dat Lansingerland een gemeente wordt waar iedereen, ongeacht beperkingen, plezierig kan wonen en werken,” aldus voorzitter Manny Boon die zelf blind is. “Hiervoor volgt de SGL het beleid en de uitvoering van dat beleid door de gemeente Lansingerland en geeft gevraagd of ongevraagd de nodige adviezen aan de gemeente en aan organisaties in Lansingerland. Daarnaast werkt de SGL op verschillende terreinen in werkgroepen. Dit betreft zaken die regelmatig en gedurende een langere periode de aandacht vragen, zoals onder andere de bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare gebouwen in Lansingerland; van bestaande bouw en nieuwbouw, vervoer, gehandicaptenvervoer, leerlingenvervoer en openbaar vervoer.”

Fotoproject
Onlangs is men van start gegaan met een nieuw project. Secretaris Marinus Smit vertelt hierover: “We gaan met een fotocamera op stap om plaatsen in beeld te brengen waar gesignaleerd wordt dat ze moeilijk of helemaal niet toegankelijk zijn. Maar ook plaatsen waar men wordt gehinderd door bijvoorbeeld overhangende takken of voor rolstoelgebruikers ‘onneembare’ of levensgevaarlijke plekken. We brengen ze in beeld en zetten ze op de site, zodat iedereen er kennis van kan nemen. In de hoop dat er iets aan gedaan kan worden. het zijn vaak plekken die voor valide passanten niet opvallen als ‘moeilijk’, maar dat voor anderen wel zijn. Winkeliers of straatbewoners hebben vaak niet in de gaten dat hun zaak voor een gehandicapte soms moeilijk te betreden is of dat takken de helft van de straat innemen. Zelf heb ik de snoeischaar al eens meegenomen om takken af te knippen waar je als passant ‘inloopt’. Als je het ziet kun je ze omzeilen, maar als je blind bent krijg je ze midden in je gezicht.”
De stichting roept inwoners van Lansingerland op – als men dergelijke plekken tegenkomt – die op de foto te zetten en door te sturen naar de SGL3B; met vermelding van de juiste locatie in Lansingerland. “meld het, dan kunnen we er iets mee,” aldus Smit.

Actief
De SGL wil ook actief worden op andere fronten, zoals: wonen en woonomgeving werk en inkomen en de uitvoering van regelgeving zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het persoonsgebonden budget (PGB). De stichting werkt voor alle burgers met een beperking in de gemeente Lansingerland.en bestaat uit personen met eigen ervaringsdeskundigheid op het gebied van een handicap of chronische ziekte en personen die zich betrokken voelen bij de problematiek van mensen met een beperking.
“Er is nog veel te doen om van Lansingerland een gemeente te maken waar iedereen plezierig kan wonen en werken. SGL wil een platform zijn voor en de belangen behartigen van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking of chronische ziekte die wonen, werken, onderwijs volgen en recreëren in de gemeente Lansingerland. SGL wil graag een gemeente waar iedereen, ongeacht beperkingen, plezierig kan wonen, werken, onderwijs volgen en recreëren; waar iedereen zo gewoon en zelfstandig mogelijk kan leven en deelnemen aan de maatschappij. We nodigen graag belangstellenden uit ons hierbij te komen helpen.”
Voor meer informatie of het sturen van foto’s: secretaris@sgl3b.nl. Kijk ook eens op www.sgl3b.nl.

Check Also

Wandelen naar het Rotterdams Platteland

Lansingerland – Natuurmonumenten organiseert zaterdag 20 augustus vanaf het natuurhistorisch Museum in Rotterdam een unieke …

Geef een reactie