woensdag 18 september 2019 | week 38
Home » Politiek » Stemwijzer Lansingerland

Stemwijzer Lansingerland

B-Driehoek – Vanaf 25 oktober kunnen inwoners van de B-Driehoek gebruik maken van de Stemwijzer Lansingerland. Deze Stemwijzer is ontwikkeld door het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), de organisatie die landelijk Stemwijzers ontwikkelt. De Stemwijzer kan de 3B-inwoners tot steun zijn bij hun partijkeuze tijdens het stemmen voor de gemeenteraad van Lansingerland op 22 november.
De Stemwijzer is te bekijken op www.stemwijzer.nl én via een link op www.lansingerland.nl en de huidige gemeentesites.

Check Also

Burgerparticipatie kan beter

Lansingerland - Op verzoek van de gemeenteraad heeft de Rekenkamer Lansingerland een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop aan burgerparticipatie vorm en inhoud wordt gegeven. Het rapport kreeg de titel ‘Met de beste bedoelingen’ en die verwijst naar de conclusie dat maatregelen die met de beste bedoelingen zijn getroffen, maar in beperkte mate werken. De oorzaken daarvan zijn het ontbreken van een onderliggende visie, het ontbreken van een goede terugkoppeling en communicatie en het invloed hebben op de eigen leefomgeving onvoldoende uit handen geven aan inwoners.