dinsdag 21 mei 2019 | week 21
Home » Politiek » Plannen Parkwijk nader bekeken

Plannen Parkwijk nader bekeken

Berkel en Rodenrijs – Wethouder Cnossen meldde de raadscommissie Ruimte op 27 november dat na overleg met de Beheervereniging Parkwijk een tweetal varianten op de plannen voor de bouw van startersappartementen in Parkwijk zullen worden uitgewerkt.Deze varianten betreffen de bouw van grondgebonden eengezinswoningen, of de aanpassing van het uiterlijk van de startersappartementen.

Overleg na motie
De oorspronkelijk in het parkconcept geplande eengezinswoningen, met gemeenschappelijk groen, waren al geruime tijd geleden moeilijk verkoopbaar gebleken. Dat deel van Parkwijk werd daarom herontwikkeld en er werden plannen gemaakt om er, in plaats van deze woningen, starters(koop)appartementen neer te zetten. De bewoners van Parkwijk zagen daardoor de omgeving van hun woningen, zoals die in het parkconcept was bedoeld aangetast worden. Zij trachtten, vertegenwoordigd door de Beheervereniging Parkwijk, in de loop van dit jaar daarover met de gemeente in gesprek te komen. Dat proces verliep moeizaam. Nadat de raad hierover op 6 november een motie had aangenomen vond op 13 november een overleg plaats tussen de gemeente en de ontwikkelaar enerzijds en de Beheervereniging Parkwijk anderzijds.
Het verslag van dit overleg kwam in de commissievergadering ter tafel. In dat overleg werd besloten dat er enkele oplossingsrichtingen zullen worden overwogen. Het gaat dan om de verfraaiing van de architectuur van het te realiseren appartementengebouw met gebruik van het geld dat in eerste instantie zou worden gebruikt om de parkeerproblematiek aan te pakken. Een optie is ook de bouw van grondgebonden eengezinswoningen in een koop en een huurvariant, met instandhouding van het parkconcept. In de derde plaats kan aan verkleining en herdefiniëring van het Park worden gedacht.
De heer Gilhuys, bestuurslid van de Beheersvereniging Parkwijk en met voorzitter Stevens van de vereniging deelnemer aan het overleg, kon op de mededelingen van de wethouder nog geen commentaar geven omdat hij nog niet over het verslag beschikte. Wel sprak hij er zijn verbazing over uit dat het verslag eerder in de openbaarheid was gekomen dan dat hij het had ontvangen.

Gerrit Kool

Check Also

Bouw woontorens Goudjuffer en Vuurjuffer officieel van start

Lansingerland - Maandag 6 mei is de bouw van 68 sociale huurwoningen in Lansingerland officieel van start gegaan. Aan de Rodenrijse Zoom verrijzen de woontorens Goudjuffer en Vuurjuffer die naar verwachting in december 2020 worden opgeleverd. Wethouder Albert Abee van Lansingerland, Henk Rotgans, directeur Onderhoud ##+## Ontwikkeling van Havensteder en Martijn van der Knaap, directeur van bouwconcern BAM, hebben de officiële openingshandeling verricht.