vrijdag 19 juli 2019 | week 29
Home » Politiek » Klimaatbeheersing scholen Chrysantenhof kost gemeente 450.000 euro

Klimaatbeheersing scholen Chrysantenhof kost gemeente 450.000 euro

Berkel en Rodenrijs – In de zomer van 2003 werden door de scholen aan de Chrysantenhof de eerste klachten geuit over de warmteontwikkeling binnen de school en de slechte ventilatie.In 2005 werd geconstateerd dat het binnenklimaat van het in 2002 opgeleverde gebouw niet voldeed aan de eisen. Er zijn noodmaatregelen getroffen maar een grootscheepse ingreep is nodig om het gebouw alsnog te laten voldoen aan de voorschriften. Gedurende de raadsvergadering van 23 november kwam het voorstel aan de orde waarin de raad om het krediet wordt gevraagd om de noodzakelijke aanpassingen uit te voeren. De totale kosten zijn niet mals. De reparaties, onderzoeken en onvoorziene uitgaven lopen op tot 450.000 euro.
Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat indien de aanpassingen direct bij de bouw waren meegenomen het oorspronkelijke krediet voor de bouw hoger zou zijn uitgevallen. Desalniettemin is het een forse tegenvaller voor de gemeente. De fracties gingen akkoord met het voorstel. De raadsleden willen dat de reparaties snel doorgevoerd worden zodat leraren en leerlingen snel weer onder normale omstandigheden kunnen functioneren. Er werd echter wel op aangedrongen de zaak goed te evalueren. Wethouder Vorenkamp gaf aan dat er zeer goed gekeken zou worden naar de gevolgde procedure om vervolgens rapport op te maken en de resultaten aan de raad kenbaar te maken. ‘Het is een heel vervelende zaak en alle betrokkenen zitten er erg mee in hun maag’, gaf de wethouder aan. Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan naar de mogelijke aansprakelijkheid van de aannemer.

Vincent Bongers

Check Also

Wethouder Abee blij met komst Seven Orchids naar Lansingerland

Lansingerland - Wethouder Albert Abee bezoekt regelmatig een greenportbedrijf in de gemeente Lansingerland om in gesprek te gaan met ondernemers om te zien wat er in de sector leeft, zijn visie te delen en te leren hoe de gemeente ontwikkelingen kan faciliteren. Op 10 juli bracht hij een bezoek aan Seven Orchids, de grootste van Nederland in snij-cymbidiums.