donderdag 22 augustus 2019 | week 34
Home » Politiek » CDA blijft zich verzetten tegen knip Noordeindseweg

CDA blijft zich verzetten tegen knip Noordeindseweg

Berkel en Rodenrijs – Tijdens de raadsvergadering van 23 november in Berkel en Rodenrijs kwam het voorstel Uitwerking hoofdwegenstructuur rond de Noordeindseweg aan de orde.Het voorstel bestond uit een verzoek om het beschikbaar stellen van een krediet voor de voorbereidingskosten van de herinrichting Planetenweg en het verzoek aan de raad om in te stemmen met de fasering van de verschillende projecten die hier nog op gaan volgen. De fasering van het geheel van werkzaamheden voorziet in de aanleg van de Naardermeerstraat met een brug van de Wilgenlaan naar de Oostmeerlaan in het komende jaar. In oktober 2007 volgt dan de aanleg van de rotonde Noordeindseweg, met de knip daarin aan de zuidzijde. Die moet gereed zijn in het eerste kwartaal van 2008. De Oostmeerlaan zal met een brug op de rotonde aansluiten. Dan volgt de knip in de Sterrenweg, waarna het werk in het tweede kwartaal van 2008 met de sloop van de brug die de aansluiting van de Meerweg met de Noordeindseweg vormt moet worden voltooid. De maatregelen zijn bedoelde om het doorgaand verkeer om de kern van Berkel en Rodenrijs heen te leiden en de veiligheid van alle weggebruikers te verhogen.

Omzetverlies en overlast
De grote discussiepunten tijdens de vergadering waren opnieuw het aanbrengen van een knip voor gemotoriseerd verkeer in de Noordeindseweg ter hoogte van de Planetenweg en de vergelijkbare knip in de Sterrenweg. De heren Van Wijk (Van Wijk Warmte) en Marée (Fixet) hadden aan het begin van de vergadering al gebruik gemaakt van het spreekrecht om hun bezwaren tegen deze maatregel kenbaar te maken. Zij vrezen omzetverlies door de knip en gaven tevens aan dat hun bedrijven moeilijker bereikbaar zouden worden voor vrachtwagens met als gevolg dat bevoorrading een lastige klus zou worden. Marée verklaarde dat hij geen toekomst meer ziet voor zijn bedrijf op de huidige locatie en dat hij zich gedwongen voelt te vertrekken als de knip verwezenlijkt gaat worden. Veel bewoners van het Noordoostelijk deel van Berkel vrezen dat de knip een sterke verkeerstoename op de Planetenweg en de Oostersingel zal veroorzaken met als gevolg grote overlast en een verslechterd milieu.

Twijfels
Het CDA is altijd tegen de knip geweest en gedurende de vergadering leek het er even op dat ook de andere partijen begonnen te twijfelen aan bepaalde elementen in het in april 2005 goedgekeurde hoofdwegenstructuurplan. Renes van de PvdA vroeg zich af of er niet verder gezocht moest worden naar alternatieve oplossingen. Er moet volgens hem ook beter worden gekeken naar de bezwaren van buurtbewoners en ondernemers: ‘Misschien gaan we nu wat te kort door de bocht.’ Ook leek het hem best een goede optie om de besluitvorming rond de knip door te schuiven naar de nieuwe raad van Lansingerland. Het zou wellicht een voordeel zijn om gezamenlijk een hoofdwegenstructuurplan te ontwikkelen. Van der Ploeg van de VVD maakte zich zorgen om de gevolgen die de knip zou hebben en gaf aan dat er nog veel onduidelijkheden waren. Ook Lont van de ChristenUnie gaf aan dat zijn partij nog de nodige twijfels had. De Rijke van het CDA stelde verheugd en met de nodige verwondering vast dat ‘de zaak begon te schuiven’.
Wethouder Vermeulen hield vervolgens een gloedvol betoog waarin hij aangaf dat het van groot belang was om op de ingeslagen weg door te gaan. ‘In 2005 heeft uw raad het hoofdstructurenplan goedgekeurd. We moeten nu echt met de uitvoering gaan starten als we de bereikbaarheid en leefbaarheid van Berkel en Rodenrijs willen verbeteren. Tijdens de uitwerking kan er nog gekeken worden naar de precieze invulling van de plannen maar geef ons de kans om te beginnen. U gaat alleen akkoord met het voorbereidingskrediet en met de fasering en niet met de precieze uitwerking van de projecten. We blijven in overleg met alle belanghebbenden dat beloof ik u.’
Het leek de wethouder overigens niet raadzaam om te wachten op de fusie omdat er dan de mogelijkheid bestaat dat er niet voldoende financiële middelen kunnen worden vrijgemaakt voor de plannen. De uitleg en de toezeggingen van de wethouder bleek na een korte schorsing voldoende om de fracties van de PvdA, VVD en de ChristenUnie over de streep te trekken.
Het CDA bleef bij haar standpunt dat de knip niet nodig is. Volgens De Rijke is er onvoldoende gekeken naar alternatieve verkeersmaatregelen die minder schadelijk zijn voor bewoners en ondernemers. Zijn fractie heeft overigens geen bezwaar tegen het ter beschikking stellen van het krediet voor de Planetenweg. De Rijke stelde dan ook voor het voorstel de splitsen in een voorbereidingsgedeelte en een faseringsgedeelte. De andere fracties konden zich vinden in deze splitsing. Het CDA kreeg zo de ruimte om tegen een gedeelte van het voorstel te stemmen. De andere fracties gingen met het gehele voorstel akkoord.

Vincent Bongers

Check Also

“Wij willen geen laadpaalparkeerplaats voor de deur!”

Lansingerland - Het zal je maar gebeuren. Je komt er toevallig achter dat een achterbuurman een laadpaal voor een elektrische auto heeft aangevraagd, en die komt een straat verder dus, pontificaal voor jóuw deur. Kan dat dan zomaar en wat zijn de spelregels die de gemeente hiervoor hanteert eigenlijk? We verdiepten ons in het dossier dat we aangereikt kregen, zodat u op de hoogte bent wat er allemaal kan gebeuren als laadpalen overal uit de grond worden gestampt. U bent gewaarschuwd.