donderdag 22 augustus 2019 | week 34
Home » Lezersschrijven » Knip Noordeindseweg

Knip Noordeindseweg

Door een knip in de Noordeindseweg, ter hoogte van de Planetenweg, aan te gaan brengen dreigt er zich voor de bewoners van de Planetenweg en de Oostersingel een ramp te voltrekken.Als bijdrage van het groeiend verzet tegen dit voorgenomen plan heb ik de gemeente op 8 november 2006 onderstaande reactie gezonden.

“Op 6 november 2006 heeft in de raadscommissie ruimte overleg plaats gevonden over de uitwerking van de hoofdwegenstructuur. Door een knip aan te brengen voor gemotoriseerd verkeer op de Noordeindseweg wordt alle doorgaande verkeer over de destijds als wijkontsluitingswegen aangelegde Planetenweg en Oostersingel geleid. Gevolg een enorme toename van geluidsoverlast en luchtverontreiniging. De reactie van wethouder Vermeulen op het steeds toenemend verzet hiertegen kan het beste omschreven worden met “beter ten hele gedwaald dan ten halve gekeerd!” Merkwaardig dat de heer Vermeulen, wonend aan de Noordeindsehof, betrokken is bij de besluitvorming van de afsluiting van doorgaand verkeer op de Noordeindseweg. Om ieder schijn van eigenbelang te vermijden, ware het beter geweest indien hij zich daar buiten had gehouden.
Het is inmiddels wel duidelijk geworden dat de gemeente Bergschenhoek met het aanleggen van een parallelweg langs de HSL een echte verkeersdeskundige heeft geraadpleegd en ervoor heeft gezorgd dat haar bewoners wel een geschikte en verantwoorde doorgaande weg kregen.
Wellicht dat de nieuwe gemeenteraad Lansingerland de misdadige besluitvorming van de gemeente Berkel en Rodenrijs om de wijkontsluitingswegen Planetenweg en Oostersingel om te zetten in een doorgaande weg alsnog van tafel veegt en met een plan komt waarin wel rekening wordt gehouden met haar inwoners uit de Noordpolder.
Het is in ieder geval wel duidelijk geworden dat bij de verkiezing voor een nieuwe gemeenteraad Lansingerland het beste op het CDA gestemd kan worden. De enige partij die zich tegen een knip in de Noordeindseweg heeft uitgesproken.
Zoals destijds bij de vesting van het jeugdhonk Rotonde achter de van Naeldwijcklaan en het plan een hangplek voor jongeren aan de Oostersingel aan te leggen, is nu kennelijk opnieuw massaal verzet nodig om kortzichtige en de gezondheid van veel bewoners bedreigende besluitvorming een halt toe te roepen”.

J.G. Hulst
Van Anrooystraat 3
Noordpolder (in nu nog gemeente Berkel en Rodenrijs).

Check Also

Broddelwerk

Met verbazing las ik het verslag in de Heraut van 24 juli over het volgende …