woensdag 18 september 2019 | week 38
Home » Lezersschrijven » Ondertunneling A16/A13 (2)

Ondertunneling A16/A13 (2)

Wij waren eerst niet van plan om op de ingezonden brief van de heer Ronald Lermer (Leefbaar 3B) te reageren, maar de onduidelijke en onjuiste weergave van zaken zoals in deze brief wordt gesteld, dwingt ons tot het geven van een transparante reactie aan de lezers van dit blad.Wij hebben nooit naar buiten gebracht dat alleen het CDA met een duurzame inpassing van de A13/A16 bezig is of bezig is geweest. Wat wij wel duidelijk hebben gemaakt is, dat het CDA door haar strategische aanpak concrete resultaten heeft bereikt. Dat hebben wij bereikt door bewust onze energie te stoppen in de politiek, namelijk het overtuigen van de CDA-Statenfractie in plaats van aan een dood paard te blijven trekken zoals dat bij de Stadsregio het geval was. De Provinciale Staten moest immers als laatste orgaan de RR 2020 vaststellen! Trouwens ook uit de brief van de heer Lermer blijkt dat hij destijds met teleurstellende signalen vanuit de Stadsregio werd geconfronteerd.
Het kan ook Leefbaar 3B niet zijn ontgaan dat de door de CDA-Statenfractie ingebrachte motie voor een duurzame en gedeeltelijke ondertunneling van de A13/A16, door de meerderheid is ondersteund en dat mag zeker als een bekroning worden gezien op/van de inspanningen van het CDA.
Verder hebben de opmerkingen van de heer Lermer over de behandeling van het tracé van de HOV busverbinding onder de Rotte in de raad van Bergschenhoek totaal niets te maken met de opvattingen van het CDA Lansingerland over de noodzakelijke duurzame inpassing van de A13/A16,maar dat wist hij zelf ook wel.
Genoeg hierover gezegd en wij zijn niet van plan om hier nog meer energie in te stoppen.
Wij stellen voor om gezamenlijk met Leefbaar 3B en ook met andere fracties de schouders er onder te zetten om zodoende te komen tot een zo duurzaam mogelijke inpassing van de A13/A16 in Lansingerland. Dat mogen de huidige en toekomstige inwoners van Lansingerland van de politiek verwachten. Maar het zal nog veel tijd, energie en doorzettingsvermogen van ons vragen om die duurzame inpassing op een aanvaardbaar niveau voor Lansingerland te krijgen en daar hebben we elkaar hard voor nodig!

Namens het CDA Lansingerland
Hans de Rijke

Check Also

Testimonium Paupertatis

Het gemeentebestuur Lansingerland heeft zichzelf door het toch niet zo complexe ambtelijke probleem van de …