woensdag 22 januari 2020 | week 04
Home » tweetpost (page 5)

tweetpost

Deze categorie wordt gebruikt door RedaFact om aan te sturen of het artikel richting Twitter moet worden geexporteerd!

Sport vraagt om voldoende en goede voorzieningen

Lansingerland - Commissie Samenleving sprak op maandag 9 december jl. over de eerste contouren van het sportaccommodatieplan als vervolg op het visiestuk. Het gaat om structureel € 4,7 miljoen en incidenteel € 75.000, waarop een huuropbrengst van € 1,1 in mindering moet worden gebracht.

Lees meer

De Wet inburgering gaat (weer) veranderen

Lansingerland - Inburgeraars worden weer door de gemeente begeleid, zowel op de taalvaardigheid als de kennis over de samenleving. Ook komt er een strakkere financiële structuur en aandacht voor werk. We vroegen aan Gayle Campbell van VluchtelingenWerk om een eerste balans op te maken.

Lees meer

Verkeersdrukte op de Jacob Marislaan

Bergschenhoek - Bewoners langs de Jacob Marislaan hebben ingesproken in de raadscommissie Ruimte. Na het nodige lobbyen bij een aantal politieke partijen werd de overlast die de weg veroorzaakt op de agenda van de vergadering van dinsdag 3 december jl. geplaatst. De gemeente had ter voorbereiding en beoordeling van de verkeerssituatie een dag lang metingen verricht. De situatie vraagt naar het oordeel van de commissie niet om maatregelen en de cijfers die wij later hebben opgevraagd onderbouwen dat oordeel. Wel zal de Jacob Marislaan bij de afwikkeling van verkeersstromen worden meegenomen in de mobiliteitsvisie die in 2020 wordt opgesteld.

Lees meer

Belangrijke mededeling

In verband met de feestdagen wijzigen de aanlevertijden van advertentiemateriaal en redactie. Kerst De Heraut verschijnt voor kerst op dinsdag 24 december 2019. Dit is tevens de laatste editie voor de jaarwisseling. U kunt tot vrijdag 20 december 17.00 uur advertenties reserveren. Materiaal dient uiterlijk maandag 23 december 10.00 uur ontvangen te zijn. Redactionele kopij ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag …

Lees meer

Voorzittershamer VNO-NCW Oostland in andere handen

Lansingerland - Na ruim vier jaar de voorzittershamer met verve gehanteerd te hebben zal Ilone Douma-Ammerlaan op 12 december tijdens de Eindejaarsbijeenkomst van VNO-NCW Oostland haar taak als voorzitter overdragen aan haar opvolger. Gijs van der Helm, al sinds 2017 deel uitmakend van het huidige bestuur, zal van stoel wisselen met Ilone die besloten heeft nog een jaar haar krachten te blijven inzetten binnen het bestuur.

Lees meer

Wethouder Fortuyn: “N209 is zorgenkindje”

Lansingerland - Wethouder Simon Fortuyn heeft namens het college een brief gestuurd naar Floor Vermeulen, lid van het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van provincie Zuid-Holland. Daarin licht de wethouder een aantal bespreekpunten toe voor het overleg dat beide colleges begin volgend jaar over de verkeersproblematiek zullen hebben. Commissie Ruimte vroeg in de vergadering van 3 december jl. vooral aandacht voor de N209.

Lees meer