dinsdag 19 november 2019 | week 47
Home » tweetpost (page 40)

tweetpost

Deze categorie wordt gebruikt door RedaFact om aan te sturen of het artikel richting Twitter moet worden geexporteerd!

Voorstelling Onderhuids laat het publiek voelen

Bergschenhoek - Met een tribune vol familie werd zaterdag 13 en zondag 14 april de voorstelling Onderhuids van Theater Vlammen in de aula van Melachthon Bergschenhoek opgevoerd. Een gewaagde voorstelling waarbij eenzaamheid, pestgedrag en het klimaat afwisselend aan bod kwamen.

Lees meer

Voorjaarswandeling voor Ethiopië

Bergschenhoek - Op zaterdag 11 mei organiseert Centrum Internationaal in samenwerking met Natuur- en Vogelwacht Rotta een voorjaarswandeling. Deze wandeling heeft als doel om geld op te halen voor deze stichting die al sinds 2007 actief is in Ethiopië. De organisatie zet zich in voor onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking.

Lees meer

Een hart met wat ruimte

Lansingerland - Enver (voorheen FlexusJeugdplein) is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op woensdagavond 17 april organiseren zij een voorlichtingsavond over pleegzorg in de Open Hof aan de Dorpstraat 50 in Bleiswijk. Tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven wat pleegzorg is en wat het betekent om pleegouder te zijn. Enver is op zoek naar pleeggezinnen ook in Langsingerland.

Lees meer

Bouwen voor sociale sector en starters, middenhuur en vrijesector

Lansingerland - In de commissie Algemeen Bestuur spraken de raadsleden over de door het college opgestelde nota Grondbeleid. In deze nota worden de volgende punten behandeld: het Lansingerland grondbeleid, de beschikbare instrumenten en de wijze waarop deze worden ingezet, de spelregels die worden toegepast en een doorkijk naar de toekomst (zoals de nieuwe Omgevingswet). In dit artikel gaan we kort in op de uitwerking van het grond(prijs)beleid voor sociale woningbouw en woningbouw voor starters / middenhuur.

Lees meer