maandag 25 mei 2020 | week 22
Home » tweetpost (page 200)

tweetpost

Deze categorie wordt gebruikt door RedaFact om aan te sturen of het artikel richting Twitter moet worden geexporteerd!

Berkelse avond4daagse op zoek naar verkeersregelaars

Berkel en Rodenrijs - De avond4daagse van Berkel en Bergschenhoek lijkt nog ver weg - van 13 tot en met 16 juni - maar de voorbereidingen zijn reeds in volle gang. Om alles vooraf goed te regelen is de organisatie op zoek naar vrijwilligers die zich een of meerdere dagen willen inzetten als verkeersregelaar.

Lees meer

Lansingerland en afvalscheiding

Lansingerland - Het programma VANG - Huishoudelijk afval is ontwikkeld om gemeenten te helpen de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Naast afvalscheiding zijn preventie en het sluiten van grondstofketens, belangrijke speerpunten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Wethouder Fortuyn: "Op dit moment zitten we in Lansingerland op een gemiddelde van 220 kilo afval per inwoner per jaar en dat moet omlaag naar 100 kilo in 2020. In 2018 zijn we toe aan het maken van nieuwe beleidskeuzes in de manier van inzamelen en voorlichting van burgers."

Lees meer

Kosten aanpassingen gemeentehuis bedragen ruim twee miljoen euro

Lansingerland - Vanaf de oplevering van het nieuwe gemeentehuis zijn er klachten geweest over tocht en waterintreding bij de gevels van het kantoorgebouw van het gemeentehuis. Onderzoek heeft uitgewezen dat de gevel niet goed is en herstel hiervan noodzakelijk is. De gemeente heeft in het verleden de aannemer hiervoor verantwoordelijk gesteld. De aannemer is helaas failliet gegaan. De gemeente heeft hierop een claim ingediend bij de curator. Deze heeft inmiddels kenbaar gemaakt, dat er zeer waarschijnlijk geen geld resteert om de claim van de gemeente te honoreren. De gemeente zal zelf de schade moeten herstellen.

Lees meer

Pluk de nacht: film en food trucks favoriet bij juryleden

Rottemerengebied - ‘Pluk de nacht, festival van film en food trucks' is de overtuigende winnaar van de prijsvraag ‘De Rotte daagt je uit’ die het recreatieschap Rottemeren begin dit jaar uitschreef ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. Op 23 en 24 september van dit jaar strijkt het festival, georganiseerd door stichting Lekker Groen, neer in het recreatiegebied Rottemeren, tussen kinderboerderij De Blijde Wei in Ommoord en de Rottebanbrug in Bergschenhoek.

Lees meer

Veilig op weg naar IKC Gouden Griffel?

Berkel en Rodenrijs - Op 23 februari jl. sprak een verontruste ouder tijdens de raadsvergadering de leden emotioneel toe over de hoogst onveilige verkeerssituatie bij IKC Gouden Griffel. Een unaniem gesteunde motie van de VVD zette het college onder druk snel iets aan de situatie te doen. Toen er na twee weken in de ogen van de indiener van de motie, Juval Pat El, niets ingrijpend veranderd leek, diende hij op donderdag 9 maart schriftelijke vragen in, waarover wij in de editie van 15 maart schreven. Het college heeft de vragen op 24 maart beantwoord.

Lees meer

Overlast en draagvlak luchthaven hangen sterk af van de locatie

Lansingerland - Op donderdag 23 maart jongstleden vond in de raadzaal van het gemeentehuis een open gedachtewisseling plaats tussen deskundigen, raadsleden en belangstellenden. Nelleke Bouman, voorzitter van de commissie Ruimte, zat deze avond voor en stelde iedereen ruimschoots in de gelegenheid zijn of haar standpunt inzake de plannen rondom vliegveld Rotterdam The Hague Airport naar voren te brengen. Ze benadrukte dat deze avond geen politiek debat zou plaatsvinden, maar dat hierover op 4 april aanstaande in de commissie verder gedebatteerd zal worden. Uiteindelijk neemt de staatssecretaris medio 2018 een besluit over de nieuwe vergunning van de luchthaven.

Lees meer