maandag 22 april 2019 | week 17
Home » tweetpost (page 2)

tweetpost

Deze categorie wordt gebruikt door RedaFact om aan te sturen of het artikel richting Twitter moet worden geexporteerd!

Een hart met wat ruimte

Lansingerland - Enver (voorheen FlexusJeugdplein) is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op woensdagavond 17 april organiseren zij een voorlichtingsavond over pleegzorg in de Open Hof aan de Dorpstraat 50 in Bleiswijk. Tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven wat pleegzorg is en wat het betekent om pleegouder te zijn. Enver is op zoek naar pleeggezinnen ook in Langsingerland.

Lees meer

Bouwen voor sociale sector en starters, middenhuur en vrijesector

Lansingerland - In de commissie Algemeen Bestuur spraken de raadsleden over de door het college opgestelde nota Grondbeleid. In deze nota worden de volgende punten behandeld: het Lansingerland grondbeleid, de beschikbare instrumenten en de wijze waarop deze worden ingezet, de spelregels die worden toegepast en een doorkijk naar de toekomst (zoals de nieuwe Omgevingswet). In dit artikel gaan we kort in op de uitwerking van het grond(prijs)beleid voor sociale woningbouw en woningbouw voor starters / middenhuur.

Lees meer

Scouting De Argonauten zoekt enthousiaste leiding

Berkel en Rodenrijs - Scouting De Argonauten bestaat al sinds 1957. Begonnen aan de Straatweg in Rotterdam zijn zij uitgegroeid tot een vereniging met leden uit zowel Lansingerland, Rotterdam als Zevenhuizen. Omdat het aantal jeugdleden de afgelopen jaren erg gestegen is, zijn ze op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het team kunnen versterken.

Lees meer

Rookvrije speeltuin De Kievit geopend voor een nieuw seizoen

Berkel en Rodenrijs - Zaterdag 6 april opende speeltuin De Kievit weer het toegangshek voor een nieuw seizoen. De officiële opening werd verricht door wethouder Ankie van Tatenhove onder het toeziend oog van enthousiaste kinderen en hun ouders. Ook Jos Thewessen, voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD), was aanwezig. Hij overhandigde de voorzitter van de speeltuin het bord waarmee nu voor iedereen duidelijk is dat de speeltuin officieel een rookvrij gebied is.

Lees meer

Eén tegen Eenzaamheid

Lansingerland - De gemeente Lansingerland doet mee aan het actieprogramma ‘Eén tegen Eenzaamheid’ van minister Hugo de Jonge van VWS. Wethouder Ankie van Tatenhove sluit zich aan bij de landelijke Coalitie tegen Eenzaamheid en lichtte in een persbijeenkomst de start van de campagne toe.

Lees meer