woensdag 26 juni 2019 | week 26
Home » tweetpost (page 164)

tweetpost

Deze categorie wordt gebruikt door RedaFact om aan te sturen of het artikel richting Twitter moet worden geexporteerd!

Wethouder Fortuyn de straat op voor nieuwe PMD-zak

Lansingerland - Wethouder Simon Fortuyn is dinsdag 20 december de straat opgegaan om het winkelend publiek te attenderen op de nieuwe PMD-afvalzak. Daar kan nu naast plastic ook metaal en drankverpakkingen worden ingestopt. Vanaf 1 december is dit al het geval. Met zijn promotieteam legde hij het winkelend publiek uit waarom het scheiden van afval zo belangrijk is en werden er houten kerstboompjes weggegeven als presentje.

Lees meer

Brandalarm luidt afscheid van Leon Hoek in

Lansingerland - Brandweersirenes beloofden donderdagavond 22 december niet veel goeds, maar al snel werd duidelijk dat het hier om een afscheid ging. Tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar werd Leon Hoek - naast brandweerman tevens raadslid - verrast met een fiks aantal collega’s die hem kwamen halen om afscheid te nemen van de brandweer waar hij zich sinds 1981 als vrijwilliger voor inzette.

Lees meer

Voorbereidingen werkzaamheden A16-Rotterdam zijn begonnen

Lansingerland - Het stof van de discussies bij de presentatie van de A16-Rotterdam mag dan zijn neergedaald, maar terwijl er nog procedures tegen de aanleg van deze rijksweg door ons woongebied lopen, is men gewoon met een aantal voorbereidingen begonnen. Intussen worden omwonenden via kleinschalige buurtbijeenkomsten van de werkzaamheden op de hoogte gehouden. Rijkswaterstaat is met een aankondiging de aanbesteding voor het project op het digitale marktplein gestart.

Lees meer

Komt er extra geld voor kinderen uit armoede gezinnen?

Lansingerland - Het kabinet heeft recent bestuurlijke afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat kinderen uit gezinnen met lage inkomens toch kansrijk kunnen opgroeien. Vanaf 2017 wordt daartoe jaarlijks € 85 miljoen door de overheid beschikbaar gesteld en naar rato van het aantal kinderen in een gemeente verdeeld. Vervolgens rapporteert het college van b. en w. aan de gemeenteraad over de inzet van middelen, instrumenten en behaalde resultaten. De PvdA-fractie heeft op 21 november jl. schriftelijke vragen gesteld aan het college hoe de stand van zaken is.

Lees meer

Vragen over effectiviteit Participatiewet

Lansingerland - Het aantal inwoners dat een uitkering ontvangt via de Participatiewet is dit jaar verder gestegen. Slechts een klein percentage daarvan kwam weer aan het werk. In de krant van 30 november jl. verhaalden wij van het gesprek met betrokken wethouders uit Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland over de gezamenlijke aanpak van gemeenten om in regionaal verband een meer actieve rol te spelen bij het vinden van werk. De teneur van dat gesprek was positief. Toch is de PvdA-fractie er niet helemaal gerust op en stelde op 5 december jl. schriftelijke vragen aan het college van b. en w.

Lees meer

Sportclubs Lansingerland kunnen weer opgelucht adem halen

Lansingerland - Ook voor de sportclubs in Lansingerland heeft het onderzoek naar het gebruik van de kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat tot opluchting geleid. Nadat de gemeente zelf al eerder een onderzoek had laten instellen, dat ook niet negatief was wat betreft de uitslag, heeft een landelijk onderzoek de lucht doen opklaren voor de buitensporters. Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten.

Lees meer