woensdag 24 april 2019 | week 17
Home » tweetpost (page 137)

tweetpost

Deze categorie wordt gebruikt door RedaFact om aan te sturen of het artikel richting Twitter moet worden geexporteerd!

Aandacht voor pubers

Lansingerland - Het college van b. en w. maakt werk van pubers. Ambtenaren zijn aan de slag gegaan om beleid te ontwikkelen en daarbij wordt expertise van stichting Alexander ingehuurd. Op dinsdagavond 28 maart werden de contouren van het programma voor dit jaar ontvouwd aan commissieleden Samenleving.

Lees meer

Lansingerland - De gemeente Lansingerland is een grote plaatselijke werkgever. Alle personeelsleden zijn feitelijk facilitair naar de inwoners toe. Langdurig werklozen gaan naar het gemeentehuis voor een uitkering en krijgen ondersteuning bij het vinden van werk. Is er ook een plek voor werkzoekenden en wat wordt er gedaan voor mensen die inmiddels een afstand hebben tot de arbeidsmarkt? De komende weken maken we een viertal portretten. Vandaag met een toelichting op het thema.

Lees meer

Vliegende Vrouwen Run: loop je droomtijd met behulp van haas

Lansingerland/Oostland - De 10 kilometer net onder de 60 minuten lopen of de 5 kilometer onder de 30 minuten; het geeft vele hardloopsters een kick. Op zaterdag 20 mei kun je tijdens de Vliegende Vrouwen Run met pacers meelopen die het makkelijker maken om een droomtijd te lopen.

Lees meer

Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld

Lansingerland - In de gemeenteraadsvergadering van 30 maart jl. werd de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) definitief vastgesteld. Voordat dit hamerstuk werd bekrachtigd, dienden de fracties van de ChristenUnie en WIJ Lansingerland een amendement in waarin voorgesteld wordt honden in buitengebieden aan te lijnen in zones die door bebording worden aangegeven.

Lees meer

Lansingerland - In de commissie Algemeen Bestuur van 20 maart was al de nodige discussie gevoerd over de nu al noodzakelijke herstel- en aanpassingswerkzaamheden van het gemeentehuis dat nog maar net vijf jaar in gebruik is. Heet hangijzer als onderdeel van de voorgestelde plannen met een totaalbegroting van circa € 2,3 miljoen is de aan te brengen inpandige lift voor immobiele bezoekers. Het CDA en de VVD dienden in de raadsvergadering van 30 maart samen een amendement in voor een goedkopere uitvoering van de lift die, met het complete voorstel, werd aangenomen.

Lees meer

Parents Home in Lansingerland

Parents Home in Lansingerland Lansingerland – Een Parents Home is bedoeld als tijdelijke woonruimte voor een gescheiden ouder als overbrugging naar een nieuwe en stabiele woonsituatie. De kinderen behouden zodoende de mogelijkheid om de ouder die het ouderlijk huis verlaat, te blijven ontmoeten in de buurt van hun eigen omgeving. Om het Parents Home te realiseren huurt de gemeente twee …

Lees meer