vrijdag 10 april 2020 | week 15
Home » tweetpost

tweetpost

Deze categorie wordt gebruikt door RedaFact om aan te sturen of het artikel richting Twitter moet worden geexporteerd!

Burgermeetnet Lansingerland wil nulmeting

Lansingerland - Omdat er vrijwel niet gevlogen wordt van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA), dringen de inwoners die het Burgermeetnet in stand houden er bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat op aan om officiële nulmetingen naar geluidsoverlast als gevolg van luchtvaart te doen. Aan DCMR wordt gevraagd metingen van ultrafijnstof uit te voeren. Naar de gemeente geeft het Burgermeetnet de noodzaak van uitbreiding van het aantal meetkasten op specifieke punten in onze gemeente aan.

Lees meer

Het college blijft gemeenteraad informeren

Lansingerland - De ambtelijke organisatie werkt vanuit huis en vergaderingen zijn afgelast. Toch informeerde het college van b. en w. de leden van de gemeenteraad afgelopen week over vijf actuele zaken. We lichten er voor deze tijd drie heel opmerkelijke onderwerpen uit.

Lees meer

Welzijn Lansingerland coördineert hulpaanvragen

Lansingerland - De vier locaties van Welzijn Lansingerland zijn in verband met het coronavirus gesloten. Dit betekent niet dat de professionals en vrijwilligers van Welzijn Lansingerland achterover leunen. Integendeel. In samenspraak met de gemeente Lansingerland is Welzijn Lansingerland het coördinatiepunt van het samenbrengen van hulpvragen en -aanbod. “Schroom niet ons te bellen”, roept directeur Margriet Keizerwaard ouderen en kwetsbare inwoners op.

Lees meer

Oproep vanuit de ambulancezorg!

Oproep vanuit de ambulancezorg! Lansingerland – Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond staat 24/7 met alle collega’s klaar voor patiënten die naar het ziekenhuis vervoerd moeten worden. Ook voor inwoners van Lansingerland, u en jou! Daarom hun oproep: “Blijf a.u.b. thuis voor ons!”

Lees meer

Commissie Ruimte praat over bouwplannen maar hakt geen knopen door

Lansingerland - Er zijn weinig woningen voor jongeren en starters. Een tijdelijke behuizing in Tiny Houses zou een oplossing bieden, maar het college zoekt niet actief mee naar locaties. Bewoners van de Edelsteenbuurt willen dat er geen woningbouw in Driehoek Noordpolder komt, maar we staan nog aan het begin van het proces volgens wethouder Kathy Arends. Intussen vergrijst Bleiswijk en smeert men het realiseren van bouwplannen over een groot aantal jaren uit. Commissie Ruimte sprak er uitvoerig over, maar komt geen stap verder. En als bouwplannen dan eindelijk uitvoerbaar zijn, is er een opeenstapeling van geluidsoverlast in plaats van het beloofde rustig landelijk wonen. Wie draait er nu aan de knoppen? Participerende inwoners, de door hen gekozen gemeenteraad, het college, of tòch de grondontwikkelaar?

Lees meer