donderdag 23 mei 2019 | week 21
Home » Heden & Verleden (page 5)

Heden & Verleden

TOGB viert 90-jarig jubileum

Niet meer weg te denken in onze samenleving. Sportvereniging TOGB, ooit begonnen als voetbalclub, opgericht op 28 oktober 1928 als amateur voetbalvereniging in Berkel en Rodenrijs. De thuiswedstrijden worden op sportpark Het Hoge Land gespeeld. Ook de accommodaties die de club in de loop der jaren gebruikte, hebben een verleden. Begonnen op een veld achter de r.k. kerk in de beginjaren met een kleine kantine. Later, 1965, verhuisde de club naar het Berkelse sportpark. Op Het Hoge Land stond een tweede en later derde clubhuis. De huidige fraaie kantine is inmiddels de vierde op rij, met ernaast een sporthal voor de handballers.

Lees meer

Van Waningstraat stevent op eeuwfeest af

De Van Waningstraat in Bleiswijk is niet alleen een gezellige, maar ook een unieke straat. Met bewoners die er kort wonen en daarnaast bewoners die er ooit geboren werden en er nog steeds wonen.

Lees meer

Leerlingen zesde klas Hervormde school zien elkaar na 55 jaar terug

In deze aflevering (174) van Heden & Verleden spraken we met leerlingen van de zesde klas, jaargang 1962/1963, van de toenmalige Hervormde school (later Prins Mauritsschool) in Berkel en Rodenrijs. Zaterdag 20 oktober hadden enkele leerlingen een reünie georganiseerd. Na een oproep via De Heraut werden alle oud-klasgenoten getraceerd. Van de 35 zijn er inmiddels vier overleden. Wie wil reageren …

Lees meer

HCM hoopt met nieuwe aanwas nog jaren verder te zingen

Het was op 12 oktober 1953, dat er in restaurant Zomerlust (nu een Chinees restaurant, red.) aan de Straatweg in Hillegersberg een aantal 'voorname' heren, voorzien van een gouden ketting op de buik en alle drie leden van het toen zo geheten Hillegersbergs Mannenkoor, bij elkaar kwam en, omdat ze vonden dat het koor een te neutraal karakter had, besloten tot oprichting van het Hillegersbergs Christelijk Mannenkoor (HCM), waarmee de afscheiding een feit was. De drie letters HCM zijn niet gewijzigd, maar wel later de naam, want het koor heet al weer vele jaren Hollands Christelijk Mannenkoor en mag nu het 65-jarig bestaan vieren.

Lees meer

In het Polderbestuur zaten uitsluitend ‘grootgrondbezitters’

We fietsen allemaal wel eens langs Het Polderhuis, gelegen aan de Bergweg-Noord 1 in Bergschenhoek. Dat monumentale pand kent inmiddels een hele geschiedenis, maar onbewust rijst de vraag: waarom is Het Polderhuis destijds gebouwd en welke functie had het? Waarom was er een Polderbestuur nodig? De Heraut sprak met twee mensen die er heel veel vanaf weten: Ton Buurman, bestuurslid en Herman Moes, oud-bestuurslid van de historische vereniging Den Berchsen hoeck.

Lees meer