donderdag 27 juni 2019 | week 26
Home » Heden & Verleden (page 5)

Heden & Verleden

’t Raedthuys biljart al 75 jaar

Misschien dat er 75 jaar geleden hier en daar een tafelbiljart in huis stond, want wie kon dat toen betalen? Weinig mensen denken we. Gelukkig waren er in 1943, inderdaad nog tijdens de Tweede Wereldoorlog, een paar dappere mannen die het aandurfden om een biljartvereniging te starten. Op 3 oktober 1943 werd in het toenmalige Café 't Raadthuis een vergadering belegd, met als doel het oprichten van een biljartvereniging. Het werd de Berkel en Rodenrijsche Biljart Vereeniging 't Raedthuys. Nu, 75 jaar later is ze er nog steeds. Een jubileum om trots op te zijn!

Lees meer

Het is 5 december, tijd voor Sinterklaas!

Deze aflevering (179 ) van Heden & Verleden staat in het teken van het Sinterklaasfeest met een aantal geweldige foto’s uit vroegere jaren. Met dank aan Marcel de Quelerij, Ruud Veldkamp en Fried Füss. Wie wil reageren of ideeën heeft voor Heden & Verleden kan contact opnemen met de redactie: tel. 010 – 5118892 of redactie@de-heraut.nl. Het is 5 december, …

Lees meer

De Paardestal is na 35 jaar niet meer weg te denken

Het begon allemaal met de oprichting binnen de r.k. kerk van Berkel en Rodenrijs van het Parochieel Missie Centrum (PMC) in september 1969. Het PMC stelde zich ten doel de destijds bestaande missieactiviteiten vanuit de parochie levendig te houden door contact te onderhouden met de tientallen Berkelse missionarissen en missiezusters in den vreemde en geld in te zamelen ter ondersteuning van hun werk.

Lees meer

Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen tot Vrouwen van Nu

Tachtig jaar geleden - op precies te zijn op 28 november 1938 - vond de oprichtingsvergadering van de Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen, afdeling Bleiswijk plaats in café Rust Even van Straver aan de Dorpsstraat. Uit de eerste vergadering op 19 december 1938 bleek dat er vijftig uitnodigingen werden verstuurd. De opkomst bleek te bestaan uit negen personen en twee toekomstige leden die uiteindelijk toch besloten geen lid te worden. De eerste presidente was mevrouw Van Vuuren-Gijsenberg, terzijde gestaan door secretaris mevrouw Noordhoek-van Dorp.

Lees meer

TOGB viert 90-jarig jubileum

Niet meer weg te denken in onze samenleving. Sportvereniging TOGB, ooit begonnen als voetbalclub, opgericht op 28 oktober 1928 als amateur voetbalvereniging in Berkel en Rodenrijs. De thuiswedstrijden worden op sportpark Het Hoge Land gespeeld. Ook de accommodaties die de club in de loop der jaren gebruikte, hebben een verleden. Begonnen op een veld achter de r.k. kerk in de beginjaren met een kleine kantine. Later, 1965, verhuisde de club naar het Berkelse sportpark. Op Het Hoge Land stond een tweede en later derde clubhuis. De huidige fraaie kantine is inmiddels de vierde op rij, met ernaast een sporthal voor de handballers.

Lees meer

Van Waningstraat stevent op eeuwfeest af

De Van Waningstraat in Bleiswijk is niet alleen een gezellige, maar ook een unieke straat. Met bewoners die er kort wonen en daarnaast bewoners die er ooit geboren werden en er nog steeds wonen.

Lees meer