donderdag 27 juni 2019 | week 26
Home » Heden & Verleden (page 3)

Heden & Verleden

Arie’s foto’s houden oud-Bergschenhoek in beeld

Tijdens de dorpssanering in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw verdween een groot aantal panden. Dankzij fotograaf Arie J. Vrijenhoek kunnen we nog steeds zien hoe het dorp er voor de sloop uit zag. Hij fotografeerde alles wat dreigde te verdwijnen.

Lees meer

Tennis Op Gravel Banen (TOGB) viert 35-jarig bestaan

De beslissing van het toenmalig bestuur van de Berkelse voetbalvereniging TOGB bleek een goede; in 1983 werd besloten enkele tennisbanen aan te leggen om de leden en enkele niet-leden de gelegenheid te geven kennis te maken met de tennissport. De banen sloten aan bij voetbalvereniging CVV die eveneens enkele banen vrijmaakte voor haar leden.

Lees meer

Juffrouw Thea de Groot genoot van het ijsje

Berkel en Rodenrijs - In De Heraut van 30 januari jongstleden was in de rubriek Heden ##+## Verleden een verhaal te lezen over De Gastronoom. Op één van de foto's was te zien dat de kinderen van een schoolklas samen met hun juf van een smakelijk ijsje genoten. Kleuterjuffrouw Thea de Groot, tegenwoordig woonachtig in Bergschenhoek, herkende zich op deze foto en belde de redactie.

Lees meer

Carnavalsvereniging De Otterrotters viert gouden jubileum

Op dinsdag 27 februari 1968 (de laatste dinsdag voor de vastenperiode) aan een gezellige tafel in een Chinees restaurant te Breda, werd het idee geopperd om een carnavalsvereniging in Bleiswijk op te richten. Daar in Breda gaven Arnold Oosterlaan, Jan van den Berg, Dick van den Berg, John Rutten als bestuursleden van de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ), Theo van der Hoeven en Wim Luiten hun ogen goed de kost; om te zien hoe alles verliep. De eerste steen was gelegd voor een carnavalsvereniging in Bleiswijk.

Lees meer

Kleindierensportvereniging D.V.V. viert 95-jarig bestaan

Kleindierensportvereniging Door Veredeling Verbetering zag in 1923 het levenslicht in buurgemeente Zoetermeer. In de loop van de jaren heeft de vereniging veel leden zien komen en gaan. Een groeiend aantal daarvan kwam vanuit Berkel en Rodenrijs en bekijken we het huidig ledenbestand dan is een belangrijk deel nog steeds afkomstig uit Lansingerland.

Lees meer

Een onverwachte vondst

Bergschenhoek - In het najaar van 2008 werden er aan het eind van de Smitshoek te Bergschenhoek twee panden afgebroken. De kosterswoning uit 1880 en de tweede pastorie uit 1924. Deze stonden links naast de Sint Willibrordkerk. Voorafgaande aan de sloop ruimden parochianen de buitenruimte op. Schuurtjes, hekwerken en tegelpaadjes. Daarbij werd een 44 centimeter hoge grafsteen ontdekt van drie nog jonge personen met de naam Freericks.

Lees meer