woensdag 8 april 2020 | week 15
Home » Lezersschrijven (page 30)

Lezersschrijven

Onveilig winkelen in winkelcentrum Berkel

Woensdagochtend 13 maart ging ik naar de markt die weer in Berkel Dorp staat en niet meer op de tijdelijke plek. Omdat ik liep te zoeken naar een bepaalde marktkraam, struikelde ik met mijn fiets over een hoge stoeprand van donkergrijs/blauw gesteente. Leisteen lijkt het me. Deze stoeprand is tussen de 20 en 25 cm hoog. Met de fiets aan …

Lees meer

Afvalstoffenbelasting (+136%) en OZB

Er is mij iets ontgaan aan het artikel ‘analyse van de lokale belastingen’ van vorige week (6 maart, pag. 15) in De Heraut. Hier ontbrak mijns inziens enige informatie in het artikel over de stijging van de afvalstoffenbelasting en wel met 136% !!! (Met dank aan de heer Wiebes / VVD). Van € 13,11 per ton naar € 31,39 per …

Lees meer

Noorderparklaan

Tijdens het doorbladeren van De Heraut kom ik wekelijks foto’s tegen van wethouder Fortuyn, zelfs op de voorpagina vorige week. Leuke foto hoor, hij bakt met iedereen zoete broodjes blijkbaar. Met mij ook, het had alleen ook leuk geweest als u uw belofte, heer Fortuyn, aan mij was nagekomen die u mij persoonlijk heeft toegezegd. Die belofte was: aanwezig te …

Lees meer

‘Koud gaatje’

Met enige goede wil zou het commentaar van Rien Kuyvenhoven (De Heraut, 27 februari j.l., pag. 3) opgevat kunnen worden als een indirekt en verkapt pleidooi voor een republiek. Voordeel hiervan zou kunnen zijn, dat onze nationale feestdag dan niet meer op een steeds wisselende datum hoeft te vallen, wat in en door het ons omringende buitenland in het geheel …

Lees meer

Waardering concert

Graag wil ik mijn dank en waardering uitspreken naar alle vrijwilligers die het concert van het Alphens Kozakkenkoor en Klezmerband Nigun op zondag 17 februari mogelijk hebben gemaakt. Dank ook aan de KBO-PCOB, die dit initiatief heeft ondersteund. Wat hebben wij genoten! Vooral de zangeres van Nigun maakte veel indruk en wat leuk om oud-Berkelaar Wim Scholte te horen zingen. …

Lees meer

Natgras en plasdras

Nat grasland en plasdrasgebied vormen samen een belangrijke leefomgeving voor de weidevogels die nu, na een lange, vaak uitputtende vlucht vanuit de overwinteringsgebieden terugkeren in Nederland. In de aanloop naar het broedseizoen staat in sommige gebieden van de Groenzoom een laagje water waarvan het niveau wordt geregeld door de Groenzoombeheerder die daarvoor zeer belangrijke redenen heeft. In de Bergboezem, Oostmeerpolder …

Lees meer