woensdag 22 januari 2020 | week 04
Home » Politiek (page 585)

Politiek

Motie aangenomen: Wethouder moet praten met bewoners Parkwijk

Berkel en Rodenrijs – In de gemeenteraadsvergadering kwam op 8 november een brief aan de orde die de Beheervereniging Parkwijk op 6 oktober aan de raad had gestuurd over de gewijzigde bouwplannen in deze wijk.Er moeten nu flats komen in plaats van eengezinswoningen. In hun brief maken de bewoners bezwaar tegen deze plannen en herhalen zij hun verzoek van deze …

Lees meer

VVD onder indruk van innovatieve kracht tuinbouwsector

Het gezelschap kreeg uitleg op rozenkwekerij de Singel. B-Driehoek – Op donderdag 9 november brachten Jules Maaten (VVD-europarlementariër), Frans van der Dussen en Ronald Waterman (beiden VVD-leden van de statenfractie Zuid-Holland) en de VVD Lansingerland (Hans Bucher, Edith Bal en Laurine Bonnewits) een werkbezoek aan een tweetal tuinbouwbedrijven in de B-Driehoek.Het werkbezoek maakt onderdeel uit van de “tuinbouw-estafette” van de …

Lees meer

Pinkelotje uit de problemen: Toch geld voor peuterspeelzaal

Berkel en Rodenrijs – In de vergadering van de raadscommissie Dienstverlening bleek dat er alsnog een oplossing is gevonden om te voorkomen dat al per januari aanstaande peuterspeelzaal Pinkelotje zijn deuren moet sluiten.Die oplossing ligt in de toepassing van een regeling waarbij de peuterspeelzaal met de ontwikkeling van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) zou kunnen worden ingepast in het concept …

Lees meer

Vrees voor langere zwembadloze periode: Zorgen over gang van zaken rond zwembad in raadscommissie Berkel

B-Driehoek – In de vergadering van de commissie Dienstverlening van 7 november werden vragen gesteld over de voortgang bij de bouw van het nieuwe zwembad. Informatie daarover blijft uit en de commissie vreest dat als een aantal zaken niet spoedig geregeld is een zwembadloze periode wel eens aanzienlijk langer kan duren dan nu al verwacht.Wethouder Vermeulen vermocht niet die ongerustheid …

Lees meer

Knip Noordeindseweg blijft omstreden

Berkel en Rodenrijs – In de commissie Ruimte kwam op 6 november de hoofdwegenstructuur rond de Noordeindseweg aan de orde.Het ging daarbij om het voorstel om krediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de reconstructie van het kruispunt Planetenweg – Noordeindseweg en het aanbrengen van de voorgenomen knip in de Noordeindseweg en de Sterrenweg. Ook de fasering van de …

Lees meer

Netto kosten op termijn lager dan bij tijdelijke huisvesting: Berkelse raad akkoord met onderzoek naar nieuwbouwlocaties stadskantoor

Berkel en Rodenrijs – De Berkelse gemeenteraad heeft op 8 november ingestemd met het onderzoek naar twee locaties voor de nieuwbouw van het gemeentekantoor van Lansingerland.De optie van herschikking en tijdelijke huisvesting is op langere termijn per saldo te kostbaar gebleken en dus blijft vooral de locatie van nieuwbouw onderwerp van overleg. Voorkeur voor Wilderszijde Het zal uiteindelijk de raad …

Lees meer