zondag 21 april 2019 | week 16
Home » Politiek (page 522)

Politiek

Vragen over gebruik Goudse huisartsenpost

Bleiswijk – In de raadscommissievergadering Burger en Samenleving van dinsdag 10 april vroeg Ies Krijtenburg (CU) naar de contractuele verplichtingen die Bleiswijk heeft met de huisartsenpost in Gouda.Inwoners van Bleiswijk moeten ’s avonds en ’s nachts in noodgevallen gebruik maken van de diensten van de Goudse huisartsenpost. Inwoners van Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs kunnen naar de huisartsenpost op de …

Lees meer

In raadscommissie Burger en Samenleving

Lansingerland – Alle fracties in de raadscommissie Burger en Samenleving waren vorige week vol lof over de manier waarop de gemeente Lansingerland tot nu toe is omgegaan met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).Deze wet, die op 1 januari jl. van kracht werd, regelt de zorg en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben, of ze nu jong of oud, gezond …

Lees meer

PvdA stelt vragen over gymzaal Lijsterlaan

Bleiswijk – De PvdA-fractie in de gemeenteraad heeft vragen gesteld aan het college van b. en w. over het plotseling ontbreken van verwarming en elektriciteit in de gymzaal aan de Lijsterlaan.Begin maart kwamen de leden van Gymnastiekvereniging Saturnia er achter dat ze in een ijskoude zaal moesten oefenen. De oorzaak van het ongemak bleek te liggen in de sloop van …

Lees meer

Leerlingenvervoer in Lansingerland wordt geharmoniseerd

Lansingerland – Het leerlingenvervoer in de voormalige 3B-gemeenten wordt geharmoniseerd. Als de gemeenteraad op 26 april instemt met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders zal met ingang van het schooljaar 2007-2008 het vervoer van leerlingen naar een school voor speciaal onderwijs in de gehele gemeente Lansingerland op dezelfde manier plaatsvinden, tegen dezelfde eigen bijdrage voor de ouders.Ook …

Lees meer

Raad dringt aan op betere informatie personeel Windas

Lansingerland – De gemeenteraadscommissie Burger en Samenleving heeft er bij wethouder Boedhoe (onder meer Actief in Lansingerland en Jeugd- en jongerenbeleid) op aangedrongen meer verantwoordelijk te nemen voor het personeel van zwembad De Windas.Zoals gebruikelijk gaf de wethouder in de commissievergadering van dinsdag 10 april een overzicht van de stand van zaken bij de bouw van het nieuwe zwembad. De …

Lees meer

Gemeente niet betrokken bij rapport

Lansingerland – De PvdA stelde in de vergadering van de commissie Wonen en Werken op 11 april de analyse aan de orde die bureau Ecorys in opdracht van de Stadsregio Rotterdam heeft gemaakt over de bedrijventerreinen in deze regio.Het rapport plaatst onder meer kanttekeningen bij enkele terreinen in Lansingerland. Aanleiding voor de PvdA om het college te vragen of het …

Lees meer