woensdag 22 januari 2020 | week 04
Home » Politiek (page 4)

Politiek

Wethouder Fortuyn: “N209 is zorgenkindje”

Lansingerland - Wethouder Simon Fortuyn heeft namens het college een brief gestuurd naar Floor Vermeulen, lid van het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van provincie Zuid-Holland. Daarin licht de wethouder een aantal bespreekpunten toe voor het overleg dat beide colleges begin volgend jaar over de verkeersproblematiek zullen hebben. Commissie Ruimte vroeg in de vergadering van 3 december jl. vooral aandacht voor de N209.

Lees meer

De parkeerproblemen in Berkel Centrum

Lansingerland - Commissie Ruimte had voor de vergadering van 3 december jl. allemaal onderwerpen op de agenda staan die te maken hadden met mobiliteit. Parkeren in het dorpscentrum van Berkel is een terugkerend probleem, terwijl de meeste inwoners daar toch echt hun wekelijkse boodschappen moeten doen. Als resultaat van de discussie komt er een blauwe zone in de Terpstraat tijdens een proefperiode.

Lees meer

Inrichting ruimte rond A16 Rotterdam

Lansingerland - Commissie Ruimte had vorige week de vaststelling van het bestemmingsplan A16 Rotterdam voor het gedeelte van Lansingerland op de agenda staan. Er waren vragen over de aanplant van bomen ter compensatie van de bomenkap, de juridische toets voor bevoegdheden tussen Rijkswaterstaat en gemeente Lansingerland, en het doen van een veiligheidstoets bij aanleg van een buisleidingenstelsel dichterbij woonwijk Rodenrijs-West.

Lees meer

Opnieuw aandacht voor negatieve invloed lachgas

Lansingerland - Op 4 december besprak de raadscommissie Algemeen Bestuur de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Lansingerland. In de APV staat de regelgeving die in een gemeente geldt wat betreft de openbare orde en veiligheid. De aandacht ging vooral uit naar het gebruik van lachgas.

Lees meer

Eindelijk weer verlichting

Berkel en Rodenrijs - Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte van 12 november jl. werd opgemerkt dat de verlichting op de rotonde Boterdorpseweg/Raadhuislaan al weken defect is en gevraagd werd of er spoedig iets gedaan kon worden aan deze onveilige situatie. De niet werkende verlichting is een aantal malen doorgegeven aan netbeheerder Stedin en gevraagd is afdoende maatregelen te nemen.

Lees meer

Wilderszijde: bouwen, bouwen, bouwen!

Lansingerland - De gemeenteraad heeft het collegevoorstel met de beleidspunten voor het Masterplan ##+## Bestemmingsplan Wilderszijde in de vergadering van donderdag 28 november jl. vastgesteld. Meer sociale woningbouw werd bepleit, een derde ontsluitingsweg wordt onderzocht en een verlaagde parkeernorm wordt on hold gezet.

Lees meer