woensdag 22 januari 2020 | week 04
Home » Politiek (page 3)

Politiek

Gemeenten gaan voor veiligere regio verkeersdeelnemers

Het aantal verkeersslachtoffers in Nederland stijgt. Uit een analyse van de cijfers blijkt dat het aantal in de metropoolregio Rotterdam Den Haag sterker toeneemt dan in de rest van het land. Actie is nodig. Om die reden gaan de 23 gemeenten, waaronder Lansingerland, samen aan de slag om nieuw regionaal beleid te maken.

Lees meer

Sport vraagt om voldoende en goede voorzieningen

Lansingerland - Commissie Samenleving sprak op maandag 9 december jl. over de eerste contouren van het sportaccommodatieplan als vervolg op het visiestuk. Het gaat om structureel € 4,7 miljoen en incidenteel € 75.000, waarop een huuropbrengst van € 1,1 in mindering moet worden gebracht.

Lees meer

Verkeersdrukte op de Jacob Marislaan

Bergschenhoek - Bewoners langs de Jacob Marislaan hebben ingesproken in de raadscommissie Ruimte. Na het nodige lobbyen bij een aantal politieke partijen werd de overlast die de weg veroorzaakt op de agenda van de vergadering van dinsdag 3 december jl. geplaatst. De gemeente had ter voorbereiding en beoordeling van de verkeerssituatie een dag lang metingen verricht. De situatie vraagt naar het oordeel van de commissie niet om maatregelen en de cijfers die wij later hebben opgevraagd onderbouwen dat oordeel. Wel zal de Jacob Marislaan bij de afwikkeling van verkeersstromen worden meegenomen in de mobiliteitsvisie die in 2020 wordt opgesteld.

Lees meer

De Wet inburgering gaat (weer) veranderen

Lansingerland - Inburgeraars worden weer door de gemeente begeleid, zowel op de taalvaardigheid als de kennis over de samenleving. Ook komt er een strakkere financiële structuur en aandacht voor werk. We vroegen aan Gayle Campbell van VluchtelingenWerk om een eerste balans op te maken.

Lees meer

Jan Pieter Blonk terug in gemeenteraad

Jan Pieter Blonk terug in gemeenteraad Lansingerland – Jan Pieter Blonk, lid van Leefbaar 3B, gemeenteraadslid en voorzitter van de gemeenteraadscommissie Algemeen Bestuur werd op 19 oktober getroffen door een hartinfarct. Tijdens het werk voelde hij pijn op de borst en in zijn linkerarm. De ambulance stond in no time voor de deur en in het ziekenhuis plaatste de chirurg …

Lees meer

Herbenoeming Commissaris van de Koning Smit

Commissaris van de Koning Jaap Smit is opnieuw beëdigd. Minister van Binnenlandse Zaken Raymond Knops nam de eed af. Dit betekent voor Smit dat op 1 januari 2020 zijn tweede termijn begint als commissaris in Zuid-Holland.

Lees meer