woensdag 26 juni 2019 | week 26
Home » Politiek (page 3)

Politiek

“We gaan eindelijk een nieuwe school bouwen!”

Rodenrijs - Na een jarenlange aanloop en een moeizame besluitvorming is het dan eindelijk zover dat de laatste stap in de procedure gezet kan worden en met de voorbereidingen voor de nieuwbouw van het scholencomplex een begin gemaakt zal worden gemaakt. We spraken met twee opgeluchte directeuren.

Lees meer

Waar moeten arbeidsmigranten wonen?

Lansingerland - De gemeenteraad hield een beeldvormingsavond over dit actuele onderwerp waarvoor werkgevers, uitzendbureaus en tijdelijke huisvestingontwikkelaars waren uitgenodigd. Er werd gesproken over het ‘probleem’; betrokkenen en inwoners kwamen niet aan het woord.

Lees meer

Sociale woningbouw moet versneld worden

Lansingerland - De druk op de sociale woningmarkt neemt toe omdat het aantal inschrijvingen blijft stijgen maar de hoeveelheid beschikbare woningen nog steeds afneemt. Welke oplossingen voor het nijpende huisvestingprobleem kunnen we met elkaar bedenken en wat zijn de reële mogelijkheden? Daarover spraken op uitnodiging van 3B Wonen een aantal politici, ambtenaren, vertegenwoordigers van de huurdersvereniging, leden van de Raad van Toezicht van 3B Wonen en projectontwikkelaars met elkaar op maandag 27 mei jongstleden.

Lees meer

CDA verkiezingsbijeenkomst Oostland

Oostland - De CDA afdelingen Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp organiseerden maandag 20 mei bij de WUR (Wageningen University ##+## Research) een bijeenkomst met als thema 'Wat kan Europa doen voor het Oostland?'. Zoals campagnecoördinator Frans Ammerlaan van Lansingerland/Oostland in zijn openingswoord vertelde, weten de meeste inwoners en ondernemers niet wat het Europees Parlement voor ons in het Oostland doet.

Lees meer

Meedenken over verkeervisie voor recreatiegebied Rottemeren

Lansingerland - Bewoners, andere belanghebbenden en belangstellenden werden uitgenodigd om knelpunten, wensen en ideeën over het verkeer in het Rottemerengebied te bespreken. Daarvoor organiseerde Recreatieschap Rottemeren op donderdag 16 mei een bijeenkomst over de verkeersvisie voor het recreatiegebied.

Lees meer

Nieuwe college Delfland geïnstalleerd

Berkel en Rodenrijs/regio - Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland telt vier hoogheemraden. Samen met dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt zullen Peter Ouwendijk, Ruud Egas, Marcel Belt en Manita Koop de komende vier jaar uitvoering geven aan het bestuursakkoord 'Iedereen aan de slag voor water'. Het nieuwe bestuur werd op maandag 20 mei geïnstalleerd.

Lees meer