zaterdag 7 december 2019 | week 49
Home » Politiek (page 2)

Politiek

CDA-Café over veiligheid in donkere dagen

Lansingerland - Donderdag 21 november organiseerde het CDA Lansingerland het CDA-Café, een interactieve bijeenkomst met inwoners met deze keer als onderwerp 'Veiligheid in donkere dagen'. Sprekers en inleiders op deze avond waren burgemeester Pieter van de Stadt en Hans Weitz, coördinator in Bleiswijk van Buurttoezicht Lansingerland.

Lees meer

Marco Pastors te gast bij Leefbaar 3B

​​​Lansingerland - Leefbaar 3B nodigde Marco Pastors uit om te spreken over sociale veiligheid, zorg, onderwijs, de arbeidsmarkt en sociale woningbouw. Daarbij legde hij uit waarom de ontwikkelingen in Rotterdam-Zuid relevant zijn voor de regio, waaronder Lansingerland.

Lees meer

College trekt voorstel drie nieuwe hangplekken terug

Lansingerland - Bij het aanwijzen van een hangplek voor jongeren komt de woonomgeving in beroering. Prima dat er zo’n plek voor jongeren komt, maar daar wil ik geen hinder van ondervinden. Opvallend genoeg zijn het dan vaak ouderen die hun eigen jeugd of van hun kinderen al weer vergeten zijn. Commissie Samenleving sprak op woensdag 20 november over de problematiek, hoewel het college van b. en w. een dag tevoren kenbaar had gemaakt af te zien van haar voornemen drie nieuwe chillplekken te gaan realiseren.

Lees meer

Jeugdlintje voor lokale ‘held’ van Lansingerland

Lansingerland - De CDA-fractie wil door de jaarlijkse uitreiking van een Jeugdlintje door de gemeente aan de inwoners laten zien dat we trots zijn op onze jeugdigen die zich op een bijzondere manier inzetten voor de samenleving. Het voorstel kon op unanieme steun rekenen en wacht op verdere uitwerking door de indiener.

Lees meer

De gemeentelijke organisatie blijft werken aan verbetering

Lansingerland - Het college van b. en w. heeft de gemeenteraad op 7 en 12 november jl. schriftelijk op de hoogte gebracht van de voortgang in de organisatieontwikkeling. Die is nog behoorlijk in beweging, want de directie versmalt. Men is van plan voortaan jaarlijks een rapportage te sturen.

Lees meer

Inschrijven voor zonnepanelen op dak paprikateler is nog mogelijk

Lansingerland - De energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven zal de vraag naar elektriciteit doen toenemen. Duurzaam opgewekte elektriciteit, dat wel natuurlijk. Zonnepanelen kunnen om uiteenlopende redenen niet altijd op het dak van het huis gelegd worden. Dan biedt coöperatie LansingerZon, dat onderdeel is van energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom, een goed alternatief.

Lees meer