woensdag 22 januari 2020 | week 04
Home » Politiek (page 2)

Politiek

Procesvoorstel aanwending opbrengst Eneco-gelden

Lansingerland - Deze maand zal de gemeenteraad in moeten stemmen met de verkoop van de Eneco-aandelen. Als een belangrijk laatste wapenfeit heeft portefeuillehouder Albert Abee namens het college een procesvoorstel naar de raad gestuurd. Het komt er grofweg op neer dat de helft kan worden besteed aan vervroegde aflossingen van leningen en het restant aangewend kan worden voor lange termijn projecten.

Lees meer

Vragen over bouwlocatie Treurniet blijven nog onbeantwoord

Lansingerland - Het college van b. en w. stuurde op 26 november 2019 een brief over de voortgang van het ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouwlocatie Treurniet’ aan de gemeenteraad. Daarin zag woordvoerder Volken-Jan Koelewijn namens de Klankbordgroep Omwonenden voldoende aanleiding om de gemeenteraad op 19 december 2019 nog eens bij te praten.

Lees meer

Toch verbod op lachgas in de openbare ruimte

Lansingerland - Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 19 december 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat het gebruik van lachgas in de openbare ruimte vanaf nu verboden is. Burgemeester Van de Stadt: “We spreken jongeren aan op het gebruik van lachgas en grijpen nadrukkelijker in als er sprake is van overlast door lachgasgebruik. Met dit amendement op de Algemene Plaatselijke Verordening geven we aan de jeugd een duidelijk signaal af.”

Lees meer

Verandering busroute lijn 173 roept vragen op

Bleiswijk - De door de RET in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag gewijzigde busroute van lijn 173 door Bleiswijk heeft de afgelopen weken tal van vragen opgeroepen. De gemeente Lansingerland is om een reactie gevraagd.

Lees meer

Gratis OV voor bepaalde groepen ouderen moet nog even wachten

Lansingerland - Op 12 december jl. stuurde het college van b. en w. een brief naar de gemeenteraad met de resultaten van een onderzoek naar gratis openbaar vervoer (OV) voor ouderen. De voorlopige conclusie is dat er een ruim aanbod van vervoersmogelijkheden voor ouderen in Lansingerland is. Gratis OV voor álle ouderen leidt naar verwachting niet tot een intensiever gebruik van het OV door ouderen en draagt niet bij aan het tegengaan van eenzaamheid. Wel gaat het college gratis OV voor ouderen met een minimum inkomen aan de raad voorleggen.

Lees meer