woensdag 26 juni 2019 | week 26
Home » Politiek (page 2)

Politiek

Bijeenkomst GroenLinks bij Rotta

Bergschenhoek – Op zaterdag 22 juni organiseert GroenLinks een leerzame en gezellige bijeenkomst bij Natuurcentrum Trefpunt Rotta. Deze bijeenkomst is niet alleen voor leden, maar voor iedereen in Lansingerland die GroenLinks een warm hart toedraagt. Leden van de partij heten de bezoekers welkom met koffie of thee. Natuur- en Vogelwacht Rotta houdt een presentatie over ‘de Bomenkap en de gevolgen …

Lees meer

Goede jaarcijfers in het Sociaal Domein

Lansingerland - Commissie Samenleving spreekt op maandag 17 juni over de voortgang en resultaten binnen het sociaal domein. Dat betreft de hulp en zorg die in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) door de gemeente aan inwoners wordt verleend. In het jaaroverzicht 2018 is de centrale vraag: doen we als gemeente de juiste dingen en doen we ze goed? De conclusie is ‘Ja, hoewel er verbeterpunten mogelijk zijn’. Die worden door beleidsaccenten en pilots gerealiseerd.

Lees meer

Conceptvoorstel voor cultuurhuis Blok B

Lansingerland - Het college van b. en w. heeft de volgende stap gezet in de realisatie van een cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs. Veel knipperende oranje lichten lijken in meerderheid op groen te springen, ook die van de Leefbaar 3B fractie. Of dat echt zo is zal blijken tijdens de bespreking in een gezamenlijke commissievergadering op 17 juni.

Lees meer

Leerzame rondgang politiek en actiegroep ‘Stop de bomenkap’

Bleiswijk - Op uitnodiging van de actiegroep ‘Stop de bomenkap Lansingerland’ verzamelden zich op 31 mei politici van alle plaatselijke politieke partijen van Lansingerland met uitzondering van de CU op de parkeerplaats van ’t Zeeltje in Bleiswijk. Ook Staatsbosbeheer en Rotta waren vertegenwoordigd. De actiegroep wilde onder leiding van Huib Sneep, bomenexpert uit Schiedam, door het gebied lopen en uitleg krijgen over essentaksterfte; over manieren van kappen, veiligheid en het gebruik van corridors door fauna.

Lees meer