woensdag 22 januari 2020 | week 04
Home » Politiek (page 10)

Politiek

Fijnstof is toch funest voor de gezondheid?

Lansingerland - Bij de verbranding van hout komt fijnstof vrij, daarover is iedereen het wel eens. Professionals en de overheid zijn van mening dat met het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen gesloten haarden en biomasssacentrales veilig zijn. Tegenstanders vinden elke uitstoot van fijnstof, hoe weinig ook, teveel. We komen naar aanleiding van het artikel in De Heraut van 6 november over houtstook hierop nog even terug en vroegen wethouder Albert Abee om commentaar.

Lees meer

In gesprek met Marco Pastors over verstedelijking

Lansingerland - Op maandag 18 november is Marco Pastors te gast bij Leefbaar 3B. Hij zal spreken op de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar 3B in het gemeentehuis van Lansingerland, aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Lees meer

“Laten we een punt achter de standplaatsenkwestie zetten”

Lansingerland - Het college van b. en w. heeft op verzoek van Bloemenkiosk Steentjes de aanwijzing van een (tijdelijke) standplaatslocatie bij het Versplein onderzocht. Het college staat open staat voor alternatieven om tot een aanvaardbare en gedragen oplossing te komen. Na de verkennende gesprekken met betrokkenen heeft het college besloten geen (tijdelijke) standplaatslocatie bij het Versplein aan te wijzen. De situatie blijft zoals het nu is na de loting van de standplaats bij De Visch en de indeling van de plaatsen aan de Herenstraat.

Lees meer

Lansingerland krijgt burgermeetnet voor fijnstof

Lansingerland - De provincie Zuid-Holland heeft tien ‘plug and play’ meetunits aangeboden die fijnstof kunnen meten. Het project krijgt een looptijd van een jaar en is onderdeel van een samenwerking tussen de provincie en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, en wordt begeleid door DCMR Milieudienst Rijnmond.

Lees meer

Nieuwbouw scholen Rodenrijs vertraagd van start

Berkel en Rodenrijs - Na jarenlange huisvesting in noodbouw en steeds weer uitstellen, lijkt er eindelijk een begin gemaakt te worden met de nieuwbouw van het multifunctionele schoolgebouw aan de Chrysantenhof. Een aantal bewoners krijgt nu wel ineens een gezichtsbepalend gebouw voor de deur en wellicht te maken met intensivering van autoverkeer tijdens piektijden. Ze gingen daarover al in gesprek tijdens de inloopavond op 30 oktober jl. in de hal van het gemeentehuis. Als er zienswijzen worden ingediend die tot een aanpassing leiden, zal er onherroepelijk verdere vertraging van het project optreden.

Lees meer

Rechter maant overheid tot spoed voor extra maatregelen HSL

Lansingerland - De Raad van State oordeelt, dat de nachtelijke testritten van de nieuwe intercity treinen, de Eurostar en de Thalys van zwaarwegend belang zijn. Dat betekent geen uitstel van de nachtelijke testritten gedurende een periode van drie jaar. De NS wil daarmee al in 2019 beginnen, vooruitlopend op de bezwaarprocedure.

Lees meer