zaterdag 20 april 2019 | week 16
Home » Politiek (page 10)

Politiek

Pitches Lansingerlands Initiatief

De gemeente Lansingerland organiseert weer een nieuwe editie van het Lansingerlands Initiatief. Inmiddels zijn er vijf initiatieven ingediend. Deze gaan over de volgende onderwerpen: 1. Kringmarkt; 2. Plukberm of eetbare ruimte; 3. Rustpunt in De Groenzoom; 4. Terughalen vrachtschuit naar Lansingerland; en 5. Voedingsadvies op school.

Lees meer

Raadscommissie Samenleving tevreden over het Sociaal Domein

Lansingerland - Commissie Samenleving vergaderde op donderdag 7 februari jl. en was snel klaar met het enige bespreekpunt van de avond, vaststelling van de verordening Sociaal Domein. Dankzij een aantal rondvragen wist de commissie het nog tot een uur te rekken. We lichten er een aantal onderwerpen uit.

Lees meer

VVD pleit voor MKB-toets

Lansingerland - De VVD wil het Lansingerlandse midden- en kleinbedrijf (MKB) meer betrekken bij het beleid van de gemeente. Dit gaat leiden tot een grotere tevredenheid van de lokale ondernemers. Eén van de middelen dat hierbij helpt, is de zogenaamde MKB-toets. Het college van b. en w. staat hier positief tegenover en zal het mede op verzoek van de VVD meenemen in haar beleid.

Lees meer

Wat is het lange termijn effect van het gebrek aan starterswoningen?

Lansingerland - Twee weken geleden schreven we dat er meer betaalbare starterswoningen gebouwd moeten worden en dat de gemeente de starterslening beschikbaar zou moeten stellen om jongeren een kans te bieden in Lansingerland te blijven wonen. Wat gebeurt er als die doelgroep te weinig voet aan de grond krijgt? Verdwijnt er dan inderdaad cement uit de (actieve) samenleving? We keken voor u nog eens naar de cijfers. Oordeelt u zelf.

Lees meer

Coalitie scherpt Integraal Veiligheidsbeleid van het eigen college aan

Lansingerland - De gemeenteraadsvergadering van donderdag 31 januari jl. had een korte ‘hamerstukken-ontmoeting’ moeten worden, maar door een coalitie breed gedragen amendement op het veiligheidsbeleid van het college van b. en w., werden er tot verbazing van enkele oppositiepartijen nog wat puntjes op de i gezet. Het leek op het profileren tijdens verkiezingstijd.

Lees meer

Organisaties slaan de handen ineen voor oppervlaktewater

Lansingerland – Natuur- en Vogelwacht Rotta en Vereniging Natuur- en Milieubescherming Pijnacker NMP hebben de handen ineengeslagen en Project Oppervlaktewaterkwaliteit Oostland opgezet. Goede kwaliteit van het water in de singels, plassen, sloten en vaarten in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp is van doorslaggevend belang voor het leven van vogels, vissen, amfibieën en insecten. Voor eigen gezondheid en die van kinderen …

Lees meer