vrijdag 10 april 2020 | week 15
Home » Politiek (page 10)

Politiek

Opnieuw aandacht voor negatieve invloed lachgas

Lansingerland - Op 4 december besprak de raadscommissie Algemeen Bestuur de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Lansingerland. In de APV staat de regelgeving die in een gemeente geldt wat betreft de openbare orde en veiligheid. De aandacht ging vooral uit naar het gebruik van lachgas.

Lees meer

Eindelijk weer verlichting

Berkel en Rodenrijs - Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte van 12 november jl. werd opgemerkt dat de verlichting op de rotonde Boterdorpseweg/Raadhuislaan al weken defect is en gevraagd werd of er spoedig iets gedaan kon worden aan deze onveilige situatie. De niet werkende verlichting is een aantal malen doorgegeven aan netbeheerder Stedin en gevraagd is afdoende maatregelen te nemen.

Lees meer

Wilderszijde: bouwen, bouwen, bouwen!

Lansingerland - De gemeenteraad heeft het collegevoorstel met de beleidspunten voor het Masterplan ##+## Bestemmingsplan Wilderszijde in de vergadering van donderdag 28 november jl. vastgesteld. Meer sociale woningbouw werd bepleit, een derde ontsluitingsweg wordt onderzocht en een verlaagde parkeernorm wordt on hold gezet.

Lees meer

Reken jezelf rijk met de opbrengst van Eneco aandelen

Lansingerland - Als Eneco overgaat in de handen van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power kunnen de aandelen mogelijk een fors bedrag in de gemeentelijke kas brengen. De oppositiepartijen vinden het noodzakelijk dat het college samen met de raad tot bestedingsvoorstellen komt op het moment dat de voorgenomen verkoop doorgaat en willen daarom nu al procesafspraken maken, maar daar voelt de coalitie niets voor.

Lees meer

“Opschaling onderhoudsniveau buitenruimte”

Lansingerland - In vervolg op de presentatie van het rapport van Lansingerland Peilt over de kwaliteit van de leefomgeving en onze publicatie daarover in De Heraut van 30 oktober jl., wil wethouder Simon Fortuyn nog wel een en ander toelichten. “We onderkennen het belang van meer groen en water in de woonomgeving als maatregelen in het kader van klimaatadaptie.”

Lees meer

Deel Noordeindseweg gaat volgend jaar op de schop

Berkel en Rodenrijs - De Noordeindseweg wordt vanaf de Nieuwstraat tot aan de rotonde Planetenweg/Oostmeerlaan, in verband met verlaging van de snelheid naar 30 km per uur, heringericht. Het Hoogheemraadschap van Delfland vernieuwt de kadewand langs de weg en het afwateringssysteem. Omdat de weg dan toch open ligt, voeren nutsbedrijven Stedin en Dunea onderhoudswerkzaamheden aan hun leidingen en buizenstelsels uit.

Lees meer