woensdag 26 juni 2019 | week 26
Home » Politiek (page 10)

Politiek

Nederlandse vlag krijgt prominente plaats in raadzaal

Lansingerland - Een verdeelde gemeenteraad heeft toch in meerderheid een motie van Alexander Kuipers (VVD) gesteund om de Nederlandse vlag zichtbaar een plaats te geven in de raadzaal. De vlag is volgens Kuipers bij uitstek een symbool van de Nederlandse nationaliteit en een uiting van onderlinge verbondenheid en de vrijheid waarin we leven.

Lees meer

Samenvallende lokale evenementen

Lansingerland - De gemeenteraad heeft een motie van WIJ Lansingerland aangenomen waarin het college van b. en w. wordt verzocht het samenvallen van grootschalige activiteiten te vermijden.

Lees meer

College stelt concept-zienswijze over Luchtvaartnota 2020-2050 op

Lansingerland - Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt voor de periode 2020-2050 nieuw beleid op voor de luchtvaart in Nederland en dat wordt vastgelegd in de Luchtvaartnota. Dat is een strategisch en richtinggevende kabinetsvisie op de Nederlandse luchtvaart voor de lange termijn. Het college van b. en w. stelde een concept-zienswijze op, waarop de gemeenteraad nog kon reageren.

Lees meer

Oostland, logistieke regio van de toekomst

Lansingerland - Dankzij de centrale ligging heeft onze regio een enorme aantrekkingskracht op bedrijven, waaronder grote logistieke bedrijven. Bedrijventerreinen als Klappolder, Bleizo en Prisma ontwikkelen zich in hoog tempo. Maar welke impact hebben deze regionale ontwikkelingen op het Oostland? Wat zijn de gevolgen de gevolgen voor de infrastructuur en de bereikbaarheid van Oostlandse bedrijven?

Lees meer

Bouwen voor sociale sector en starters, middenhuur en vrijesector

Lansingerland - In de commissie Algemeen Bestuur spraken de raadsleden over de door het college opgestelde nota Grondbeleid. In deze nota worden de volgende punten behandeld: het Lansingerland grondbeleid, de beschikbare instrumenten en de wijze waarop deze worden ingezet, de spelregels die worden toegepast en een doorkijk naar de toekomst (zoals de nieuwe Omgevingswet). In dit artikel gaan we kort in op de uitwerking van het grond(prijs)beleid voor sociale woningbouw en woningbouw voor starters / middenhuur.

Lees meer