zaterdag 7 december 2019 | week 49
Home » Politiek (page 10)

Politiek

Zomerrapportage 2019

Lansingerland - In de kaderbrief heeft het college van b. en w. het ambitieprogramma voor de komende jaren gepresenteerd. Deze kaderbrief legt de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2020-2023 vast. Anders dan voorgaande jaren zijn opgaven die betrekking hebben op het boekjaar 2019 eveneens in deze kaderbrief opgenomen. De financiële verwerking van de mutaties voor 2019 vindt plaats in de zomerrapportage. Het college presenteerde deze rapportage op 9 oktober aan de commissie Algemeen Bestuur.

Lees meer

Nog meer overlast door de HSL

Lansingerland - Er gaan meer treinen over het HSL-spoor rijden en er worden meer testritten gemaakt. Intussen loopt de vertraging van de bouw van geluidschermen alsmaar op. Dat was de boodschap van Jeroen van den Berg die de commissie Ruimte op 8 oktober jl. namens de Stichting Stop geluidsoverlast HSL toesprak.

Lees meer

Geen Regenboogceremonie in Lansingerland

Lansingerland - Er was vrijdagochtend 11 oktober op het plein voor het gemeentehuis van Lansingerland geen ceremonie bij het hijsen van de Regenboogvlag vanwege Coming Out Day.

Lees meer

Standplaatsenbeleid: ‘Heb u een plekkie voor de fuchsia?’

Lansingerland - Als eerste agendapunt van de gemeenteraadsvergadering op 3 oktober jl. stond de bespreking van het stappenplan om tot een goed standplaatsenbeleid in Berkel Centrum te komen. Er waren insprekers, er was dreiging van een motie en het woord ‘vertrouwen’ viel vaak in verschillende contexten. Wethouder Kathy Arends gaat weer aan de slag en vraagt om tijd, én vertrouwen. Ze herhaalde ook nu weer dat de afloop niet iedereen tevreden zal stellen.

Lees meer

Raad stelt nota van uitgangspunten locatie Hergerborch vast

Lansingerland - In de vergadering van 3 oktober jl. stelde de gemeenteraad het raamwerk van de plannen voor het gebied waarop Hergerborch in Berkel Centrum Oost staat met algemene stemmen vast. Twee tekstuele wijzigingen werden aangenomen en een motie voor het aanbrengen van zonnepanelen op het dak bij maaiveldhoogte parkeren werd verworpen.

Lees meer