zaterdag 4 juli 2020 | week 27

Vernieuwing Bergschenhoek centrum

Onze beleidsbepalers laten Bergschenhoek lelijk in de steek. Er wordt hier al zo’n vier à vijf jaar over gesproken. Wethouder Arends heeft op 1 juli 2019 in haar toespraak op de Kruin, tijdens een braderie, de menigte voorgehouden: “Jawel inwoners van Bergschenhoek, binnenkort zijn de plannen voor een vernieuwd centrum klaar en gaan we beginnen”. Maar er is nog helemaal niets klaar, althans de schop gaat voorlopig niet in de grond en we zijn toch al weer een jaar verder. Ik hoor wel dat er verschillende besprekingen zijn geweest met diverse organisaties, maar verneem ook dat de winkeliers het niet eens zijn of zijn er andere excuses voor de vertraging?
Mevrouw Arends, u bent toch de wethouder en u bepaalt toch wat er gaat gebeuren? Waarom laat u zich zo veel gelegen liggen aan de mening van de winkeliersvereniging? Dat u uw oor te luisteren legt bij hen kan ik wel begrijpen. Blijkt echter dat de winkeliers er niet uit komen dan moet u uw eigen plan trekken. Leg dat plan voor aan de door ons gekozen Gemeenteraad en als de raad akkoord is, dan graag de inwoners van Bergschenhoek uitnodigen om het plan aan hen te presenteren. Mevrouw Arends, u vernieuwt het centrum van Bergschenhoek niet voor de winkeliers! De vernieuwing van het openbaar gebied in het centrum is voor ons, de inwoners van Bergschenhoek. Daarnaast moeten de winkeliers hun winkel zo aantrekkelijk maken dat de inwoners daar graag naar binnen lopen om inkopen te doen en niet naar Berkel of Hillegersberg trekken.
Wie ben ik om u advies te geven mevrouw Arends, maar ik doe het toch. Sla eens met uw vuist op de vergadertafel! Kom met uw plannen tevoorschijn, maak een mooi tijdspad en zorg dat Bergschenhoek in de zomer van 2021 een prachtige vernieuwde kern heeft. Daar wachten we al jaren op.

Hans Dirkzwager
Bergschenhoek