woensdag 15 juli 2020 | week 29
Home » fbpost » 75 jaar vrijheid gaat groots gevierd worden
Het logo van het poëzieproject 75 jaar Vrijheid dat sinds najaar 2019 wekelijks een gedicht in De Heraut plaatst. Daarnaast wordt maandelijks het WO-2 Café gehouden in een van de bibliotheken in Lansingerland.

75 jaar vrijheid gaat groots gevierd worden

75 jaar vrijheid gaat groots gevierd worden

Lansingerland – Tijdens de vergadering van commissie Samenleving werd het budget vastgesteld en kennis genomen van het programma voor de bijzondere viering van 75 jaar vrijheid in onze gemeente.

Freek J. Zijlstra

Op 7 november 2019 diende Matthijs Machielse namens de VVD-fractie een motie in om voor de viering van 75 jaar vrijheid in samenwerking met de Oranjeverenigingen een mooi en uitdagend programma te organiseren. De raad nam de motie aan waarbij als richtlijn € 0,75 per inwoner beschikbaar werd gesteld (in totaal circa € 46.200).

Budget

Als onderbouwing werd genoemd dat er allerlei plannen en lokale initiatieven zijn – zoals het gezamenlijk ontbijt en de allegorische optocht – en de raad daar graag eenmalig een duw in de goede richting aan wil geven door de vieringen namens en voor al onze inwoners te ondersteunen. De raad vond een richtbedrag van € 0,75 per inwoner een mooi gebaar bovenop de reeds bestaande communicatie-, evenement- en cultuurbudgetten.
Bij de uitwerking heeft het college de begroting opgewaardeerd naar een totaalbudget van € 71.950. Daarvan was € 7.250 al in de begroting opgenomen als budget voor communicatie, waaraan € 50.000 werd toegevoegd uit de post onvoorzien en nog eens € 14.700 wordt onttrokken aan de algemene reserve.
Vervolgens worden de kosten als volgt begroot: Initiatieven uit de samenleving € 13.000, begeleidingskosten van het project € 7.950 en voor de financiering van het bevrijdingsfeest € 51.000.

Verhalen vertellen

Tijdens de discussie over het collegevoorstel in de commissie stond het bij voorbaat vast dat het als hamerstuk naar de raad verwezen zou worden. Matthijs Machielse stond er bij stil dat deze viering wellicht het afscheid van een generatie betekent die de Tweede Wereldoorlog bewust en actief hebben meegemaakt. Nelleke Bouman (CDA) vroeg wat er in de programma’s speciaal voor die ouderen wordt gedaan. Erik Jonker (D66) vindt het goed dat we deze mijlpaal vieren en Leon Hoek (WIJ Lansingerland) bracht de impact van de jonge levens die in den vreemde gingen vechten voor onze vrijheid in herinnering. “Dat is niet te evenaren! Waanzinnig mooi initiatief om dit groots te vieren!” zei Hoek. Hoek vindt het ook fijn dat het een familiefeest wordt en vraagt de gemeente de Oranjeverenigingen maximaal te ondersteunen. Paul Lieverse (ChristenUnie) voegde daar aan toe: “Het is niet zomaar een feestje. Vrijheid is een kwetsbaar goed, waar rechten en plichten uit voortvloeien.” Machiel Crielaard (Leefbaar 3B) wil, nu het nog kan, vooral het gesprek tussen veteranen en scholieren tot stand brengen. Voor Valmir Xhemaili (PvdA) betekent vrijheid de mogelijkheid tot zelfontplooiing en uiting te mogen geven aan je geloofsovertuiging. Wat Anja de Geus (GroenLinks) betreft moet er niet beknibbeld worden op geld als er meerkosten blijken te zijn.
Burgemeester Pieter van de Stadt is blij met de waardering voor het voorstel. Hij is dankbaar dat de Oranjeverenigingen zo kort na de viering van Koningsdag alweer klaar staan om invulling aan het programma te geven.

Gevarieerd programma

Aan het totaalprogramma wordt door allerlei mensen uit verschillende groeperingen meegedaan. Er worden vooral verhalen bij de ouderen opgehaald en met de samenleving gedeeld. Voor veel activiteiten is men maanden geleden al begonnen. Bijvoorbeeld met het verzamelen van poëzie voor een bundel die half april wordt uitgereikt. Kunstwerken werden gemaakt en foto’s verzameld die al binnenkort ten toon gesteld worden. Al die maanden wordt er veel werk verzet door bijvoorbeeld het Oranje Comité, de Stichting Historisch Belang, scholen, muziekverenigingen en de gemeente. Op 5 mei vinden ter afsluiting de Vrijheidsmaaltijd, het Bevrijdingsfestival en de Veteranendag plaats in het Annie M.G. Schmidtpark.