donderdag 24 januari 2019 | week 04
Home » Label Archief: Politiek

Label Archief: Politiek

VVD wil na-scheiding van huisafval

Lansingerland - Tijdens het Groot Lansingerlands Jongerendebat op 19 februari 2018 toonde Matthijs Machielse zich al een groot voorstander van na-scheiding van afval. Hij herhaalt een jaar later als gemeenteraadslid dat het rendement van na-scheiding het thuis scheiden van plastic overbodig maakt.

Lees meer

Het nijpend tekort aan starterswoningen

Lansingerland is de op één na jongste gemeente van Nederland. We zijn trots op de grote aantallen jongeren, die als twintigers echter vaak wegtrekken omdat de wachttijd voor een huurwoning lang is en het kopen van een betaalbare woning met een aanvangssalaris volstrekt onmogelijk is. De indruk is dat er de komende jaren te weinig sociale huurwoningen gebouwd gaan worden, een inhaalslag is niet aan de orde. Van betaalbare koopwoningen in de prijsklasse tot € 150.000 èn van starterswoningen, waarop de gemeente een extra starterslening tot € 30.000 verstrekt, is al helemaal geen sprake. We legden de huidige situatie voor aan een geldverstrekker, een makelaar, de wethouder en een lid van de grootste oppositiepartij.

Lees meer

Herinrichting van het centrum van Bergschenhoek

Lansingerland - Berkel Centrum is al lang op de schop. In Bleiswijk zijn een paar kleine verbeteringen nodig. Bergschenhoek leek wat vergeten, maar vorige week besprak de raadscommissie Algemeen Bestuur de Centrumvisie en visualisatie herinrichting van de openbare ruimte in Bergschenhoek.

Lees meer

Commissie Ruimte spreekt uitvoerig over luchthaven RTHA

Lansingerland - Ter voorbereiding op de bespreking in de commissievergadering van dinsdag 15 januari werd op woensdag 9 januari een Beeldvormingsavond gehouden, waarin door de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) een compleet overzicht van alle onderliggende beleidsstukken werd gepresenteerd. Hieronder volgt een update en de politieke reacties.

Lees meer

Right to Challenge in Lansingeland

Lansingerland - Bij Right to Challenge (R2C) kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Bewoners krijgen met R2C daadwerkelijk de mogelijkheid om hun idee te gaan uitvoeren. De ChristenUnie vroeg zich in de commissievergadering Algemeen Bestuur af of de fracties vinden dat er voldoende werk wordt gestoken in en voldoende aandacht is voor de Right to Challenge in Lansingerland.

Lees meer

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Lansingerland - Gemeenteraadscommissie Samenleving sprak op donderdag 17 januari jl. op verzoek van de ChristenUnie over de stand van zaken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in onze gemeente.

Lees meer