dinsdag 18 september 2018 | week 38
Home » Label Archief: Politiek

Label Archief: Politiek

Bewoners willen maximaal haalbare geluidsreductie

Lansingerland - Op woensdag 5 september jl. werd voor gemeenteraadsleden een beeldvormingsavond gehouden over de stand van zaken rond de maatregelen die getroffen worden om de geluidsoverlast van de HSL nu eens goed aan te pakken. Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur ##+## Waterstaat en ProRail kwamen, ondersteund door wethouder Simon Fortuyn en Loeky van der Horst namens stichting Stop Geluidsoverlast HSL, verantwoording afleggen en uitleg geven. Bewoners kregen gelegenheid vragen te stellen, en daaruit bleek dat voor velen de maatregelen lang niet ver genoeg gaan.

Lees meer

Snelfietsroute Berkeldijkje

Lansingerland - Commissie Ruimte heeft tijdens de beeldvormingsavond op woensdag 5 september jl. kennisgenomen van het voorlopig ontwerp van de voorkeursvariant die door de ambtelijke ondersteuning werd gepresenteerd. Realisatie van een snelle en veilige fietsroute, zonder gebruik te maken van het Berkelsdijkje, is in het langdurige proces een stap dichterbij gekomen. Daarmee is de gewenste soepele ontsluiting van het autoverkeer uit Berkel-Centrum-Oost via de Molenwerfstraat en de Ds. van Koetsveldstraat richting Berkelsdijkje nog steeds niet opgelost, hoewel bermversteviging zal worden aangebracht.

Lees meer

Betrokkenen willen ontsluitingsweg voor vrachtverkeer naar de Molenweg

Berkel en Rodenrijs - Bewoners van de Zuidersingel en directies van bedrijven aan de Molenweg in Rodenrijs hebben, via het stellen van schriftelijke vragen door de CDA-fractie aan het college van b. en w., de overlast en onveilige situaties door vrachtverkeer over de Zuidersingel weer onder de aandacht gebracht. We verdiepten ons in het vraagstuk en spraken met directeuren Carine Post en Paul Koppert over oplossingen voor de bereikbaarheid van hun bedrijven.

Lees meer

Presentatieavond over geluidsreductie HSL

Lansingerland - Op woensdag 5 september wordt om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis een presentatieavond voor gemeenteraadsleden gehouden over de aanpak van de geluidsoverlast die door de HSL wordt veroorzaakt. ProRail nodigt omwonenden met een aan hen persoonlijk geadresseerde brief uit hierbij ook aanwezig te zijn, zodat ze kennis kunnen nemen van de plannen.

Lees meer

Vliegverkeer RTHA draagt voor minstens 15% bij aan uitstoot fijnstof

Lansingerland - Een half jaar nadat op verzoek van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) door TNO metingen naar de bijdrage van ultrafijnstof door vliegverkeer is gedaan, verscheen eindelijk het rapport. Het onderzoek bevestigt hooguit wat we al wisten, maar is op veel te beperkte schaal uitgevoerd om echte conclusies te kunnen trekken.

Lees meer

Wethouder over chillplekken: “We hebben allemaal hetzelfde belang”

Lansingerland - Het college van burgemeester en wethouders heeft bij brief aan de gemeenteraad vier chillplekken bekendgemaakt. Eén daarvan is The Point in Bergschenhoek. De publicatie van dat plan heeft bij een aantal omwonenden onrust veroorzaakt. Dat hebben ze kenbaar gemaakt bij de redactie van De Heraut en de gemeente Lansingerland. Wij gingen in gesprek met dienstdoend wethouder Kathy Arends.

Lees meer