zaterdag 22 september 2018 | week 38
Home » Label Archief: Heden & Verleden

Label Archief: Heden & Verleden

Stamboek familie Kraaijenbos in de maak

Bergschenhoek - Ze startte met onderzoek naar de familie Kraaijenbos bij haar overgrootouders, Dirk Kraaijenbos en Neeltje Kraaijenbos-Seeters, die destijds aan de Berkelseweg woonden, de weg die sinds de komst van de HSL doodlopend is geworden. Een aantal (witte) huizen uit die tijd staat er nog steeds. Inmiddels is Jolande der Weduwe-Kraaijenbos met haar onderzoek al tot aan het jaar 1771 gekomen, een hele prestatie want het is niet zo eenvoudig om alles te achterhalen. De onderzoeksresultaten gaven haar voldoende informatie om een stamboek te gaan maken.

Lees meer

Bergschenhoek kende fikse branden

In deze aflevering (166) van Heden & Verleden aandacht voor een aantal branden waar Bergschenhoek mee geconfronteerd werd. Wie wil reageren of ideeën heeft voor Heden & Verleden kan contact opnemen met de redactie: tel. 010 – 5118892 (keuze 2) of redactie@de-heraut.nl.H&V Door Fried Füss Bergschenhoek kende fikse branden De dorpsbrand van 8 mei 1659 was de grootste brand die …

Lees meer

Is de Coolsingel ooit van Berkel geweest?

Om geschiedenis juist te beschrijven is gedegen onderzoek vereist. Er zijn al teveel boeken en publicaties over de historie verschenen die berustten op snel getrokken conclusies, latere schrijvers dachten “als het gedrukt is, is het waar” en kopieerden het weer. Archieven zijn vandaag de dag zeer toegankelijk en beschikbaar en daarmee kunnen historische feiten beter bestudeerd worden om tot een waarheidsgetrouw verhaal te komen. Ron toont dit weer aan met onderstaand artikel.

Lees meer

Herinner(d)ingen aan Bergschenhoek

Sinds 1 januari 2007 vormen Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs de gemeente Lansingerland. Plaatsnaamborden herinneren ons nog aan Bergschenhoek. Zo ook een aantal Hoekse objecten die bewaard gebleven zijn. Nu in bezit van de gemeente Lansingerland, de Historische Vereniging “den Berchsen hoeck” of in particuliere handen. In dit artikel een selectie van die Hoekse herinner(d)ingen. Wat helaas ontbreekt bij de bewaard gebleven zaken is een hardstenen gemeentewapen van 50 x 70 cm. Dat zat in de voorgevel van het oude raadhuis uit 1909 aan de Dorpsstraat. De wapentegel kreeg later een plek in de stoep voor het gemeentehuis aan de Bergweg-Noord, maar bleek op een zeker moment verdwenen.

Lees meer

“Mijn jubeljaar breekt aan”

Henriëtte Groeneveld werd geboren in de nacht van 5 op 6 augustus 1968 in het Eudokia-ziekenhuis aan de Bergsingel in Rotterdam. "Mijn ouders hadden een inwoning, een zolderverdieping, aan de Straatweg in Rotterdam. Enige maanden voor mijn geboorte besloten ze naar één van de 3B-dorpen te verhuizen en de keus viel op Berkel en Rodenrijs", vertelt Henriëtte. Op 5 september van dat jaar betrokken zij een koophuis aan de Willem Alexanderlaan, op het terrein van de voormalige tuinderij van Wim van der Torre.

Lees meer