maandag 21 januari 2019 | week 04
Home » Label Archief: Heden & Verleden

Label Archief: Heden & Verleden

Van winteravondschool tot modern voortgezet onderwijs

Deze aflevering (185) van Heden & Verleden staat in het teken van het ontstaan van het voortgezet onderwijs in Lansingerland en dan met name in Bleiswijk. Het sluit aan bij de Onderwijsbijlage deze week in deze krant. Met dank aan Gerrit van der Knaap, voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk (www.ovmb.nl). Wie wil reageren of ideeën heeft voor …

Lees meer

Monumenten in Bergschenhoek

Op 20 november 2018 werd in het gemeentehuis het boek 'Monumenten in Lansingerland' gepresenteerd. Gemaakt door leden en oud-leden van de Commissie Cultureel Erfgoed van de gemeente Lansingerland. De drie Historische Verenigingen verleenden hun medewerking. Het forse boekwerk bevat voortreffelijk fotowerk en er worden een kleine 60 monumenten beschreven. In Bergschenhoek is het boek aan de servicebalie van Jumbo Veltrop te koop à € 24,95. Bergschenhoek telt in totaal 15 Rijks- en Gemeentelijke monumenten. Op deze pagina een selectie van deze monumenten. Anders dan de recente foto’s in het boek zijn de foto’s van dit artikel van iets langer tot heel lang geleden.

Lees meer

An end and a beginning…

Op 20 december jongstleden sloot voormalig directeur Maarten de Jager zijn loopbaan bij Codema op feestelijke wijze af. Hij deed vorig jaar al een stap terug en nam met een handtekening eind augustus afstand van zijn aandelen in het bedrijf, maar van een echt afscheid van Maarten de Jager als gezicht van Codema was het nog niet gekomen.

Lees meer

Het verdwenen archief van Polder Berkel

Vanaf de eerste uitgave van verenigingsblad Het Lint van de Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs wordt de geschiedenis van ons dorp beschreven aan de hand van gedegen onderzoek. Dankzij goede toegankelijkheid en beschikbaarheid van archieven kunnen historische feiten beter bestudeerd worden. Gecombineerd met al verkregen kennis wordt een waarheidsgetrouw verhaal weergegeven. Nu maar hopen dat de toekomende geschiedschrijvers Het Lint ook zullen gebruiken als bron!

Lees meer

Hoekse tuinderijen lang geleden

Rond 1900 zijn er in vergelijking met Hillegersberg-Schiebroek en Berkel en Rodenrijs nog maar weinig tuinbouwbedrijven in Bergschenhoek. Aan groente en fruit was er echter geen gebrek. Bij de vele boerderijen was er altijd wel een moestuin en meestal ook een boomgaardje. En ook bij veel huizen was er een moestuintje.

Lees meer

’t Raedthuys biljart al 75 jaar

Misschien dat er 75 jaar geleden hier en daar een tafelbiljart in huis stond, want wie kon dat toen betalen? Weinig mensen denken we. Gelukkig waren er in 1943, inderdaad nog tijdens de Tweede Wereldoorlog, een paar dappere mannen die het aandurfden om een biljartvereniging te starten. Op 3 oktober 1943 werd in het toenmalige Café 't Raadthuis een vergadering belegd, met als doel het oprichten van een biljartvereniging. Het werd de Berkel en Rodenrijsche Biljart Vereeniging 't Raedthuys. Nu, 75 jaar later is ze er nog steeds. Een jubileum om trots op te zijn!

Lees meer