woensdag 20 maart 2019 | week 12
Home » Algemeen » Mag ik voor je bidden?

Mag ik voor je bidden?

Europa is het enige continent waar je niet zomaar over God kunt beginnen. Deze stelling bleef bij mij haken toen ik hem enkele jaren geleden hoorde. Of het helemaal klopt weet ik niet, maar het lijkt in ons, eens zo christelijk Nederland, inderdaad zo te zijn. Eerlijk gezegd vind ik het zelf ook ongemakkelijk als iemand mij op straat zomaar aanspreekt over Jezus. Blijkbaar ben ik ook een kind van mijn tijd en cultuur.
Maar hoe geef je dan als gelovige in Lansingerland invulling aan ‘de grote opdracht’ van Jezus om alle mensen tot Zijn leerlingen te maken? Op zijn Rotterdams kunnen we dan antwoorden met ‘geen woorden maar daden!’. En de geschiedenis lijkt dit ook te bewijzen. De kerk in het oude Rome had een grote aantrekkingskracht door haar zorg voor de zieken en de armen. Waar zelfs artsen de stad uit vluchtten bij een epidemie, bleven de christenen, om met gevaar voor eigen leven voor de zieken te zorgen, in de kerk en buiten de kerk. Zo bleven en werden velen gered.
De apostel Paulus schrijft echter in zijn brief aan de kerk in Rome dat hij mensen tot geloof in Jezus heeft gebracht met ‘woord en daad’ en overigens ook ‘door de kracht van tekenen en wonderen’. Ergens anders in dezelfde brief zegt hij ‘Hoe kunnen ze in hem (Jezus) geloven als ze niet over hem hebben gehoord?’ Ook Jezus zelf hield het niet alleen bij daden, maar legde uit wat Hij deed en waarom.
Maar hoe doe je dit in het Lansingerland van nu?
Een oudere vriend weet het op een mooie manier te doen. Hij heeft altijd een kleine biografie over Jezus van Matteüs bij zich, in gewone taal. In alle vriendelijkheid vraagt hij in gesprek met mensen of zij geïnteresseerd zijn in deze biografie. En dat blijkt keer op keer het geval. En zo deelt hij het verhaal over Jezus aan de mensen die hij ontmoet.
Ik ben zelf meestal niet zo vrijmoedig, maar de oprechte vraag ‘Hoe is het?’ is vaak een deur naar een gesprekje over wat de ander bezighoudt en ook met dingen die raken. Ik vraag dan soms gewoon: ‘Mag ik voor je bidden?’ of ook ‘Mag ik mét je bidden?’ Inderdaad ook ter plekke en op straat. Dat lijkt misschien ‘not done’, maar het aanbod wordt bijna altijd dankbaar aanvaard. Ik weet me dan even de vriend die met iemand naar Jezus gaat, in een eenvoudig gebed met de ogen open, in een moment van een gezamenlijke ontmoeting met de levende God.
Het kan dus toch wel, over God beginnen. Misschien niet zomaar, maar het blijkt toch eenvoudiger dan ik dacht.

Gert Hijkoop
Voorganger Wijnstokgemeente

Check Also

Maaibeleid provincie Zuid-Holland

In 2019 is de provincie Zuid-Holland van plan de provinciale bermen anders te gaan maaien. Het doel is een bloemrijke en gezonde berm te creëren als leefgebied voor insecten. Want die insecten hebben we hard nodig.

Geef een reactie