woensdag 20 maart 2019 | week 12
Home » Algemeen » A12-corridor wordt logistieke hotspot

A12-corridor wordt logistieke hotspot

A12-corridor wordt logistieke hotspot

De provincie Zuid-Holland, gemeenten en marktpartijen willen van de A12-corridor een logistieke hotspot maken. Dat spraken zij af in een samenwerkingsovereenkomst die maandagmiddag 4 maart werd ondergetekend.

De samenwerking heeft als doel de A12-corridor tussen Gouda en Den Haag te versterken voor vestiging van logistieke bedrijven. Om het vestigingsklimaat te verbeteren is het nodig dat de verschillende partijen samenwerken. Ze stellen grote kavels beschikbaar, willen de bereikbaarheid verbeteren, bedrijventerreinen verduurzamen en zorgen voor voldoende geschoolde arbeidskrachten.
De samenovereenkomst werd door twaalf partijen ondertekend: gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland, wethouders van de gemeenten Lansingerland, Waddinxveen, Zoetermeer en Zuidplas, Bert Mooren, directeur VNO-NCW West en vertegenwoordigers van zes bedrijven.
Met deze brede samenwerking wordt de effectieve bevoorrading van de regio gewaarborgd. Daarnaast wil men op nationaal niveau concurrerend worden met andere logistieke regio’s. De grote hoeveelheid klanten en het grote arbeidspotentieel in deze regio maken de locatie uitermate geschikt voor logistieke bedrijven die zich richten op de distributie in en vanuit de Randstad. De samenwerking verbindt vier op zichzelf staande bedrijventerreinen tot één geheel. De A12-corridor heeft binnen een uur een bereik van 8 miljoen consumenten.

Infra-agenda

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst committeren de twaalf partijen – en hun aantal groeit nog steeds – zich om drie jaar lang financieel en organisatorisch bij te dragen aan het realiseren en positioneren van de A12-corridor. Zij werken concreet aan een infra-agenda met onder andere de vestiging van een Holland Railterminal en goede ontsluiting woon-werkverkeer en vrachtverkeer. Duurzaamheid krijgt veel aandacht met het realiseren van een energy-hub waarbij duurzame energie op grote schaal wordt opgewekt en uitgewisseld en waar nodig ook opgeslagen.
Ook wordt met de gebruikers van de bedrijventerreinen een bedrijven-community opgericht, waarin zij samenwerken om knelpunten die zij ervaren op te helpen lossen, zoals op het gebied van arbeidsmarkt en ladingbundeling.

Check Also

Leden VNO-NCW Oostland krijgen een ‘Rondje van de zaak’

Lansingerland - Tijdens een ‘Rondje van de Zaak’ openden bedrijven in Lansingerland hun deuren voor de collega-leden van VNO-NCW Oostland. Donderdagmiddag 14 maart bezochten ze een tweetal bedrijven in Lansingerland, maar ook een school in Berkel en Rodenrijs die zich voor een belangrijk deel ook op het bedrijfsleven richt. De onderscheidende kracht van deze bedrijven en de school stond die middag centraal.

Geef een reactie