zondag 16 december 2018 | week 50
Home » Algemeen » KBO Bleiswijk organiseert kerstviering

KBO Bleiswijk organiseert kerstviering

KBO Bleiswijk organiseert kerstviering

Bleiswijk – De KBO organiseert op dinsdag 18 december evenals voorgaande jaren een mooie kerstviering met haar leden en introducés in een prachtig aangeklede zaal van het parochiehuis. Niet alleen leden, maar ook andere oudere inwoners van Bleiswijk kunnen zich hiervoor aanmelden.

Begonnen wordt om 10.00 uur met een H. Eucharistieviering met als voorganger pastoor Bladowski in de r.k. kerk aan de Hoefweg. Aan deze viering zal het St. Caecilia zangkoor onder leiding van Henk in ’t Veen medewerking verlenen. Na deze viering worden de deelnemers om 11.00 uur verwacht in het Parochiehuis/Paddock. Martien Koot ontvangt de gasten met een heerlijke kop koffie met traktatie. Er zal een kerstverhaal worden voorgedragen en ook worden de aanwezigen uitgedaagd om gezamenlijk een puzzel op te lossen. Daarna wordt er een uitgebreide lunch opgediend met een heerlijke en gevarieerde samenstelling.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door pianiste Marina Pogosjan. Zij heeft een uitvoerig repertoire van mooi kerst-pianospel.
Aanmelden is mogelijk tot 16 december 2018 en de kosten bedragen € 17,50 per persoon voor leden. Voor introducés of niet-leden wordt € 20,- in rekening gebracht. Men kan dit bedrag overmaken met vermelding van naam en aantal deelnemers naar rekening nummer NL13 INGB 0000458402. Telefonische aanmelding kan bij Henk in ’t Veen, tel. 06 -13741194 of bij Joke Bergen Henegouwen, tel. 06 – 22637580. Betalen kan dan in de zaal bij binnenkomst.
Zij die de Eucharistieviering niet bezoeken worden om 11.00 uur verwacht in het parochiehuis.Traditiegetrouw is deze kerstviering altijd druk bezocht vandaar dat de organiserende KBO een verzoek doet om niet te lang te wachten met aanmelding om teleurstelling te voorkomen.

Check Also

Stichting Kipsinende Greenhouse Cooperation voor agrarische projecten in Kenia

Berkel en Rodenrijs - Als schaal vergrotend vervolg op het diaconale zendingswerk dat vanuit de Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente jarenlang in Plateau te Kenia is ondersteund, richtten Hans Spijker en John Luyt een stichting op die het mogelijk moet maken de plaatselijke groenteteelt in zowel de open ruimte als in kassen te bevorderen. We spraken op donderdag 29 november bij notaris Pepijn Beliën van Oostland notarissen met de kersverse voorzitter en secretaris/penningmeester.

Geef een reactie