dinsdag 19 februari 2019 | week 08
Home » Advertorial » Blije gezichten door donaties uit het Coöperatiefonds

Blije gezichten door donaties uit het Coöperatiefonds

Blije gezichten door donaties uit het Coöperatiefonds

Delft/Lansingerland – Op dinsdag 27 november ontvingen 14 winnaars uit de regio Zuid-Holland Midden een donatie uit het Coöperatiefonds van de Rabobank. Alle gelukkigen waren bij de uitreiking aanwezig om de cheque in ontvangst te nemen. Tjerk-Martijn Mulder, directievoorzitter a.i. bij Rabobank Zuid-Holland Midden, reikte de cheques uit. In totaal voor een bedrag van € 27.058. Het leverde veel blije gezichten op tijdens een gezellige avond. Iedere vereniging of stichting uit de regio kon tot 1 november een aanvraag voor een donatie indienen. Met het Coöperatiefonds investeert de bank een deel van haar winst in lokale projecten en initiatieven. In Lansingerland waren Stichting Behoud ’t Web en Ronde tafel 136 de gelukkigen. De themagroep Coöperatiefonds, bestaande uit ledenraadsleden van de bank, behandelt de aanvragen en toetst deze aan de criteria van het fonds. Elk jaar zijn er twee momenten waarop een aanvraag voor een donatie kan worden ingediend, voor 1 juni of voor 1 november.

Check Also

Rabobank al helemaal thuis in het gemeentehuis

Lansingerland - Steeds meer mensen kiezen voor thuisbankieren en dat was er mede de reden van dat er voor de Rabobank een andere locatie werd gezocht. Met minder bezoek aan het kantoor en vermindering van medewerkers werd het kantoor aan het Wolfend veel te groot.

Geef een reactie