zondag 16 december 2018 | week 50
Home » Algemeen » Oecumenische Adventszangdienst

Oecumenische Adventszangdienst

Bleiswijk – Op zondag 9 december organiseert het IKO om 19.00 uur de jaarlijkse Adventszangdienst in de R.K. Parochie aan de Hoefweg. Deze oecumenische dienst wordt verzorgd door leden van de vier deelnemende kerken. De bekende samenzangliederen en de gebeden staan in het licht van het komende Kerstfeest. De overdenking wordt verzorgd door Piet Groen en muzikale medewerking is er van Sietse Wassenaar, Bianca de Vrind en Tjakko Kruit.
In de IKO diensten is de eerste collecte altijd voor ‘de ander’ en in deze Adventszangdienst zal deze traditioneel worden bestemd voor het werk van het Leger des Heils in Rotterdam.
Het Interkerkelijk Overlegorgaan verzorgt al vele jaren de oecumenische diensten van de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouwe Visitatie, de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk, de Gereformeerde Kerk Open Hof en de Evangelische Gemeente De Driehoek. Deze samenwerkende kerken nodigen een ieder van harte uit voor zondag 9 december. Na afloop is er de gebruikelijke gelegenheid voor ontmoeting bij een kopje koffie of thee.

Check Also

Stichting Kipsinende Greenhouse Cooperation voor agrarische projecten in Kenia

Berkel en Rodenrijs - Als schaal vergrotend vervolg op het diaconale zendingswerk dat vanuit de Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente jarenlang in Plateau te Kenia is ondersteund, richtten Hans Spijker en John Luyt een stichting op die het mogelijk moet maken de plaatselijke groenteteelt in zowel de open ruimte als in kassen te bevorderen. We spraken op donderdag 29 november bij notaris Pepijn Beliën van Oostland notarissen met de kersverse voorzitter en secretaris/penningmeester.

Geef een reactie