dinsdag 19 februari 2019 | week 08
Home » Algemeen » Oecumenische Adventszangdienst

Oecumenische Adventszangdienst

Bleiswijk – Op zondag 9 december organiseert het IKO om 19.00 uur de jaarlijkse Adventszangdienst in de R.K. Parochie aan de Hoefweg. Deze oecumenische dienst wordt verzorgd door leden van de vier deelnemende kerken. De bekende samenzangliederen en de gebeden staan in het licht van het komende Kerstfeest. De overdenking wordt verzorgd door Piet Groen en muzikale medewerking is er van Sietse Wassenaar, Bianca de Vrind en Tjakko Kruit.
In de IKO diensten is de eerste collecte altijd voor ‘de ander’ en in deze Adventszangdienst zal deze traditioneel worden bestemd voor het werk van het Leger des Heils in Rotterdam.
Het Interkerkelijk Overlegorgaan verzorgt al vele jaren de oecumenische diensten van de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouwe Visitatie, de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk, de Gereformeerde Kerk Open Hof en de Evangelische Gemeente De Driehoek. Deze samenwerkende kerken nodigen een ieder van harte uit voor zondag 9 december. Na afloop is er de gebruikelijke gelegenheid voor ontmoeting bij een kopje koffie of thee.

Check Also

De kracht van verhalen

Bergschenhoek - Sprookjes, mythen en sagen zijn nog steeds springlevend en broodnodig voor een spirituele ontwikkeling. Eveline van Dongen vertelt deze maand in sociaal café Ontmoet! over het werken met helende verhalen. Deze interactieve lezing vindt plaats op 21 februari van 14.00 tot 16.00 uur tijdens de Maand van de Spiritualiteit.

Geef een reactie