zondag 16 december 2018 | week 50
Home » Algemeen » Monumenten in Lansingerland verzameld in fraai boekwerk

Monumenten in Lansingerland verzameld in fraai boekwerk

Monumenten in Lansingerland verzameld in fraai boekwerk

Lansingerland – Uit handen van voormalig voorzitter van de Commissie Cultureel Erfgoed van de gemeente Lansingerland Jouke Post ontving wethouder Ankie van Tatenhove dinsdag 20 november het eerste exemplaar van het boek Monumenten in Lansingerland, beeld van Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk.

Trees Borkus-Henskens

“Toen wij pas kort met de commissie aan het werk waren werd al geopperd dat er een boek moest komen, zodat iedereen zou begrijpen hoe belangrijk monumenten zijn,” opende Jouke Post de druk bezochte bijeenkomst in de hal van het gemeentehuis. “Om te begrijpen wat de geschiedenis van je dorp is.”

Inventarisatieplan

Tot enkele jaren geleden werd er veel gesloopt in de kernen van Lansingerland. “Het kostte moeite om dit beleid om te buigen, maar gelukkig snapt nu ook de politiek wat we met die gebouwen willen. Er is gelukkig nog wat bewaard gebleven en soms is er zelfs een nieuw leven aan gegeven (zoals bijvoorbeeld de maalderij van Treurniet waar plannen voor worden gemaakt) en de aanpak is professioneler geworden. Er kwamen een monumenten inventarisatieplan, criteria, een lijst van monumenten. Maar ook de wens van het realiseren van een boek werd sterker. Tot het moment dat Botine Koopmans als nieuw lid toetrad tot de commissie. Zij had iets met boeken schrijven! Samen met Ron Tousain waren ze de trekker, waarbij ze steun kregen van een aantal tekstschrijvers. De indeling werd: 50% foto’s en 50% teksten.”

Er is nog veel

“Te laat? Alles gesloopt? Maar er is nog veel bewaard gebleven,” wist geboren en getogen Berkelaar Ron. “Wanneer ik mensen vertel over monumenten in Lansingerland wordt er nogal eens verontwaardigd gereageerd met ‘jullie zijn te laat, want alles is al gesloopt!’. Dat is deels waar, maar als ik ze dan wijs op wat er nog wel resteert aan mooie gebouwen kijken ze verbaasd op. De kerken zijn allemaal juweeltjes, we hebben molen De Valk en tal van molenstompen, boerderij De Leeuwenakker en de Van Oldenbarnevelthoeve, het Bleiswijkse Verlaat, tuindersvilla’s, scholen en oude woonhuizen. Soms gebouwen waarvan niemand wist hoe waardevol ze zijn. Verbazing slaat dan om in begrip en belangstelling. Onbekend maakt onbemind en dat is met name de reden waarom we de monumenten van Lansingerland in boekvorm aan u willen presenteren.’” Botine vertelde de gemeente in relatief korte tijd beter te hebben leren kennen. Ze ging alle monumenten bekijken en trof een mooie gemeente, leuke mensen en veel gesprekken op straat, want menigeen wilde graag weten wat ze aan het doen was. “Het werk voor het boek werd verdeeld over de leden van de commissie; met daarnaast een grote inbreng van de drie historische verenigingen.”

Er komt een boek

Ankie was net benoemd tot wethouder toen er al sprake was van een boek. “Maar na vier jaar was er nog geen boek. Gelukkig werd ik voor een tweede periode benoemd en weer met erfgoed in mijn portefeuille. Ik ben heel blij met dit boek, maar ook met de verhalen die je begint te lezen en waarmee je niet stopt voor je ze uit hebt. ‘Koesteren en zorgen voor’ staan centraal als we het over monumenten in onze gemeente hebben. Daar zijn we trots op. Ik hoop dat de lijst van monumenten groeit. Maar we moeten ook kijken naar zaken die na de oorlog zijn gerealiseerd en die we moeten meenemen naar de toekomst. Keuzes maken, zodat ook de ‘nieuwe periode van vandaag’ een monument kan zijn voor morgen; bijzonder en cultuurhistorisch waardevol.”
De eerste druk van het boek is te koop bij Muilenburg in Bleiswijk, Jumbo Veltrop in Bergschenhoek, Janneke, Van Atten en Primera in Berkel en Rodenrijs voor de prijs van € 24,90; een schitterend Sint- of Kerstcadeau!

Check Also

Hoe duurzaam is Lansingerland

Lansingerland - Iedereen heeft het er over en laat graag zijn of haar mening horen: maar hoe duurzaam is Lansingerland eigenlijk. Wat doen de ondernemers en inwoners van onze gemeente er zelf aan om woning, bedrijf of leefwijze toekomstbestendig te maken, passend in het duurzame profiel. De Heraut kijkt graag even binnen om daar verslag van te doen. Dit keer bij de Houweling Groep.

Geef een reactie