dinsdag 19 februari 2019 | week 08
Home » Politiek » Bewegen, Ontdekken en Leven (5)

Bewegen, Ontdekken en Leven (5)

Coalitieakkoord Lansingerland

Bewegen, Ontdekken en Leven (5)

Lansingerland – Onlangs presenteerde de gemeente Lansingerland een nieuw coalitieakkoord. De portefeuilles zijn verdeeld onder burgemeester en wethouders. In deze vijfde aflevering laten we wethouder Ankie van Tatenhove aan het woord over sporten voor doelgroepen, je talenten ontwikkelen op school en hoe de regie blijven houden als je afhankelijk wordt.

Freek J. Zijlstra

We hadden afgesproken in Ontmoet! van Welzijn Lansingerland in Bergschenhoek. In dit gebouw komen zorg, educatie, ontspanning en ontmoeting samen. In het kader van De Week van de Mantelzorger namen we ook even een kijkje bij het maken van een bloemsierstuk.

Over uw portefeuille: Wat bedoelt het college met ‘het stimuleren van sporten en bewegen voor doelgroepen’?

Wethouder Ankie van Tatenhove: “Lansingerland beweegt goed. Iedereen kan ook naar keuze een binnen- of buitensport beoefenen. Toch wil ik graag meer mensen uit de auto halen, op de fiets of lopend naar de bus of metro laten gaan. Niet binnen blijven zitten, maar naar buiten gaan, daar waar iets te beleven is. We gaan ook kijken waar ouderen graag wandelen en langs veel gelopen routes de bankjes terugplaatsen. We willen sporten in de buitenruimte ‘een zoen geven’. Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn. Minima kunnen uit het Sportfonds deelname aan een sport bekostigd krijgen. Voor die kinderen is geregeld dat ze (vanaf 6 jaar) zwemdiploma’s A en B kunnen halen. We zijn met sportverenigingen in gesprek hoe mensen met een lichamelijke beperking mee kunnen doen, of dat we daar aparte activiteiten voor moeten organiseren. Tot slot, jongeren haken steeds sneller af bij een teamsport. Dat is heel jammer! Door samen te werken in een sport, leer op elkaar te kunnen rekenen. Daar heb je later veel aan om goed te functioneren en samen iets te bereiken!”

U heeft niet alleen jeugdzorg, maar nu ook onderwijs in uw portefeuille. Is er overlap?

“Het aantal kinderen dat gevolgen ondervindt van echtscheidingen neemt nog steeds verder toe. Dat zien we terug bij de aanspraak op jeugdzorg, maar ook de scholen worden er steeds meer mee geconfronteerd. Hulp vragen kan via Jeugd & Gezin of het loket van de gemeente. We zouden eigenlijk voortdurende en zichtbare aanwezigheid van maatschappelijk werk op scholen willen, waardoor kinderen sneller met hun problemen op de proppen komen.
We willen samen met het bedrijfsleven hernieuwde aandacht voor het vmbo. Binnenkort zijn er in Lansingerland drie scholen waar praktijkgericht onderwijs gevolgd kan worden. We hebben vakmensen nodig! Stel als leerling jezelf de vraag: ‘Wie ben ik, wat heb ik in mijn mars?’ en ontdek dat een praktische leergang misschien het begin van je carrière kan zijn. Dat voorkomt schooluitval en vermindert het aantal leerlingen zonder diploma die niet aan de slag kunnen. Door studies te stapelen kun je in je vak blijven groeien en plezier in je werk houden!”

Wat bedoelt u met ‘de regie over je leven blijven houden’?

Van Tatenhove: “Ouders begeleiden hun kind bij het volwassen worden en daarna neemt het kind de regie over. Als we ouder worden, houden we ook graag de regie, maar soms lukt dat niet meer. Dan is er zorg nodig, van mantelzorgers, thuiszorg of andere professionele ondersteuning. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in een woning waar je je veilig en thuis voelt. Ik roep mensen op over die levensfase op tijd te gaan nadenken, wellicht voordat je met pensioen gaat. ‘Wat betekent levensbestendig wonen voor mij, als ik alleen achterblijf, immobiel wordt, weinig mantelzorgers heb? Wil ik met anderen wonen, bijvoorbeeld in een hofje of een woonvorm met voorzieningen?’ Begin tijdig met plannen, en ontdek de mogelijkheden.”

Check Also

Vervangende nieuwbouw Weth. Schipperstraat en Coornwinderlaan

​​​​​Lansingerland - In Berkel Dorp worden woningen gesloopt en vervangen door eenzelfde aantal nieuwbouwwoningen die groter zijn en daardoor dichter op de achterburen komen te staan. Een aantal van die bewoners heeft bezwarende zienswijzen ingediend, maar het college van b. en w. pareert die bezwaren en de leden van commissie Ruimte zien op 5 februari jl. vooralsnog geen reden om tegen het gewijzigde bestemmingsplan te stemmen.

Geef een reactie