zondag 16 december 2018 | week 50
Home » Algemeen » Laatste hand wordt gelegd aan Monumentenboek Lansingerland

Laatste hand wordt gelegd aan Monumentenboek Lansingerland

Laatste hand wordt gelegd aan Monumentenboek Lansingerland

Lansingerland – Aan het eind van de maand zal er een uniek boek worden gepresenteerd, vervaardigd door de leden van de Commissie Cultureel Erfgoed Lansingerland. Met daarin alle 44 gemeentelijke monumenten en de 16 rijksmonumenten die Lansingerland (nog) rijk is.

Trees Borkus-Henskens

Het college van b. en w. benoemde in 2009 de Commissie Cultureel Erfgoed. De commissie heeft de taak om de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren over het cultureel erfgoed in Lansingerland. Onderdeel daarvan is het uitbrengen van advies over de selectie van (nieuwe) gemeentelijke monumenten. Daarnaast adviseert de commissie over het verlenen van vergunningen.

Wens

Al langere tijd werd de wens gekoesterd alle monumenten te verzamelen in een boek. Een laagdrempelige uitgave met een foto van elk monument en daarbij een omschrijving. Van zowel het pand als de bewoners en andere interessante wetenswaardigheden. Met de komst van Botine Koopmans in de commissie, naast erfgoeddeskundige en kunsthistorica tevens publiciste van architectuurhistorie, werd die wens weer opgepakt. Zij heeft meerdere boeken op haar naam staan; onder andere over monumenten en architectuur. In samenspraak met de gemeente werd een plan gemaakt.
Samen met Ron Tousain en enkele andere leden van de commissie werden alle monumenten gefotografeerd en vervolgens werd een verklarende tekst bij elk monument geschreven. In de meeste gevallen 50% fotomateriaal en 50% tekst. De monumenten werden duidelijk in beeld gebracht en de teksten duidelijk geschreven en in een wat groter lettertype. Wat je leest zie je meteen op de erbij geplaatste foto(‘s). Met een beschrijving van het pand, de bewoners, maar ook van bijzondere gebeurtenissen rond of met het monument, dat in een enkel geval geen pand maar een ander onderwerp heeft.
Naast Botine en Ron die beiden de redactie en distributie voor hun rekening namen, werkten er zes leden van de commissie aan de totstandkoming van het boek mee. Momenteel ligt het bij de drukker en zal aan het eind van de maand de presentatie van het eerste van de 500 exemplaren (de eerste oplage) plaatsvinden.

Check Also

Hoe duurzaam is Lansingerland

Lansingerland - Iedereen heeft het er over en laat graag zijn of haar mening horen: maar hoe duurzaam is Lansingerland eigenlijk. Wat doen de ondernemers en inwoners van onze gemeente er zelf aan om woning, bedrijf of leefwijze toekomstbestendig te maken, passend in het duurzame profiel. De Heraut kijkt graag even binnen om daar verslag van te doen. Dit keer bij de Houweling Groep.

Geef een reactie