dinsdag 22 januari 2019 | week 04
Home » Politiek » Groene schoolpleinen in Lansingerland

Groene schoolpleinen in Lansingerland

Groene schoolpleinen in Lansingerland

Lansingerland – Schoolpleinen zijn nu vaak een stenen vlakte met een enkel speeltoestel. Terwijl het ook heel anders kan. Bomen, planten, gras en waterpartijen zorgen voor veel meer plezier voor kinderen en leveren een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Initiatiefnemer voor groene schoolpleinen Mischa Bonis en fractievoorzitter van D66 Lansingerland Ineke den Heijer riepen de gemeente daarom op scholen te helpen bij het realiseren van zogenoemde groen-blauwe schoolpleinen. Een motie van deze strekking werd vorige week door de raad aangenomen.

Misscha Bonis: “Kinderen brengen een groot deel van de dag door op school en het schoolplein. Uit onderzoek blijkt dat groene schoolpleinen een positief effect hebben op het leergedrag en de ontwikkeling van kinderen. Ook gaan ze anders spelen en is er veel minder pestgedrag. D66-raadslid Den Heijer: “Lansingerland krijgt met regelmaat te maken met wateroverlast als gevolg van hevige regenval. Verschillende vergroeningsmaatregelen zijn nodig. Groene schoolpleinen kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren”.
Het oorspronkelijke idee voor groene schoolpleinen voor Lansingerland kwam van Mischa. “Veel andere gemeente hebben al een aantal goede voorbeelden. In Lansingerland zie ik nog veel kansen. Daarom schreef ik een brief naar de schoolbesturen en de gemeenteraadsleden met verzoek voor ondersteuningen.” Ze kreeg daarna positieve reacties, veel mensen vonden ook dat de schoolpleinen te veel stenen vlaktes zijn. Samen met D66 raadslid Ineke den Heijer is zijgaan praten bij het schoolbestuur van de Prins Johan Friso school. Mischa: “Ook de directie van de PJF is erg enthousiast over het idee. De aangrenzende scholen Het Baken en de Klipper zien ook veel voordelen in een groen schoolplein. Gecompliceerd is het echter ook, want dat grote schoolplein te midden van die drie scholen is ook nog openbare ruimte en eigendom van de gemeente”.
Op dit moment worden de eerste verkennende gesprekken gevoerd hoe het schoolplein eventueel te vergroenen is en wat daarbij allemaal komt kijken. “We staan nog helemaal aan het begin, dus alle hulp is van harte welkom!”
Ineke den Heijer was gelijk enthousiast over het idee van groene schoolpleinen. “Het past helemaal in de lijn van D66 Lansingerland; goed onderwijs en het verder verduurzamen van onze gemeente. Daarom hebben we als D66 vorige week een motie ingediend die door de hele raad is aangenomen. We hebben het college verzocht de scholen te helpen bij het vergroenen van hun schoolpleinen. Die hulp kan dan gaan over het zorgen dat de juiste partijen aan tafel komen, maar ook helpen bij het zoeken van subsidiemogelijkheden en cofinanciering. Als we zorgen dat scholen bijvoorbeeld hun weg goed kennen naar financieringsmogelijkheden, kan het aantal groen-blauwe schoolpleinen in onze gemeente flink omhoog”, aldus Ineke den Heijer.

Check Also

Afvalscheiding moet en kan beter!

Lansingerland - De raadsleden van commissie Ruimte werden op woensdag 12 december jl. tijdens een Beeldvormingsavond geïnformeerd over de mogelijkheden om het scheiden van huisafval te verbeteren. Een afweging tussen landelijk gestelde doelen en wat dat eenmalig gaat kosten, zal over enkele maanden gemaakt moeten worden.

Geef een reactie