dinsdag 22 januari 2019 | week 04
Home » Politiek » Na fors debat begroting 2019 Lansingerland aangenomen
Lansingerland - Eind oktober presenteerde de coalitie de begroting voor de komende periode. Na een lange vergadering met de gezamenlijke commissieleden was er niet direct sprake van een hamerstuk, maar zette men de begroting als bespreekstuk op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 2 november.

Na fors debat begroting 2019 Lansingerland aangenomen

Na fors debat begroting 2019 Lansingerland aangenomen

Lansingerland – Eind oktober presenteerde de coalitie de begroting voor de komende periode. Na een lange vergadering met de gezamenlijke commissieleden was er niet direct sprake van een hamerstuk, maar zette men de begroting als bespreekstuk op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 2 november.

Peter Tetteroo

Zoals te verwachten dienden de oppositiepartijen, WIJ Lansingerland, D66, GroenLinks en de PvdA, amendementen en moties in ter bespreking in de gemeenteraad. Om precies te zijn kwamen er 14 moties en twee amendementen ter tafel. Scherpe standpunten, toelichtingen en vele interrupties zorgden voor een serieus debat.

Moties en amendementen

Van de 14 ingediende moties en twee amendementen kregen er drie steun van de coalitie fracties en werden aangenomen.
De motie ‘Anti Speculatie Beding’, ingediend door de fractie van WIJ Lansingerland, mede namens Groenlinks en de PvdA, vergezeld van een gloedvol betoog van raadslid Leon Hoek, kreeg de steun van de meerderheid van de raad, alleen het CDA was tegen. De motie gaat over investeerders die woningen opkopen om winst te boeken met de verhuur. “De woningen moeten beschikbaar zijn voor directe bewoning en onder meer ook betaalbaar zijn voor onze kinderen”, aldus Leon Hoek. Er volgt een onderzoek naar deze praktijken.
Ineke den Heijer van D66 diende, mede namens WIJ Lansingerland en GroenLinks, de motie ‘Stimuleren Groene Schoolpleinen’, in. De motie draagt het college op in gesprek te gaan met scholen en (ouder)raden met als doel het stimuleren van groene schoolpleinen en de scholen te helpen de pleinen te vergroenen door waar nodig het proces te faciliteren en het inzichtelijk maken van de subsidiestromen die er zijn voor het aanleggen ervan. De gemeenteraad nam deze motie unaniem aan.
Marko Ruijtenberg van GroenLinks diende mede namens de PvdA en WIJ Lansingerland het amendement ‘Verduurzaming Zwembad de Windas’ in. Deze motie draagt het college op zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor de behandeling van de begroting 2020, in overleg met de Windas duurzaamheidsmaatregelen te treffen, bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak te installeren en met de Windas in gesprek te gaan over de huurvoorwaarden, in geval de investering door de gemeente wordt gedaan.
De overige moties en amendementen kregen geen steun van de meerderheid en werden verworpen. De begroting 2019 werd ongewijzigd vastgesteld. Het college van b. en w. kan aan de slag!

Check Also

De Kieviten zet kampioenen in de schijnwerpers

Bleiswijk - Voorzitter Robert Kuiperij van Atletiek- en wandelvereniging De Kieviten heette vrijdagavond 4 januari alle leden welkom die naar Ricky’s Sportsbar in Sporthal Rijneveen waren gekomen om met elkaar het nieuwe jaar goed te beginnen; met het uitreiken van de prijzen aan de kampioenen van de vereniging uit het net afgesloten jaar 2018.

Geef een reactie