zondag 18 november 2018 | week 46
Home » Nieuws » Toch stadse hoogbouw in Berkel-Centrum-West

Toch stadse hoogbouw in Berkel-Centrum-West

Toch stadse hoogbouw in Berkel-Centrum-West

Berkel en Rodenrijs – De contouren van de centrumontwikkeling van Berkel en Rodenrijs waren al geschetst. Bewoners hebben op die plannen gereageerd en de gemeente heeft vervolgens een aantal aanpassingen verwerkt. Feit is dat de nieuwbouw er gewoon komt, ondanks bezwaren van overlast, onaanvaardbare bouwhoogten, slechte bereikbaarheid, nieuwe fietsverbindingen en (dreigende) leegstand van winkels elders in het centrum. Met als slagroomtoefje een torenflat van wel 30 meter hoogte, ondanks stringente afspraken daarover in het coalitieakkoord.

Freek J. Zijlstra

Tijdens de beeldvormingsavond voor gemeenteraadsleden waren op woensdag 31 oktober jl. ook omwonenden van Berkel-Centrum-West aanwezig. Er waren door 19 inwoners zienswijzen op de uitbreidingsplannen ingediend. Zeven van hen brachten hun bezwaren over het voetlicht. De politieke discussie zal plaatsvinden in Commissie Ruimte op dinsdag 13 november a.s., waarop in de raadsvergadering van 29 november de contouren van het bestemmingsplan vastgesteld zal worden. Dat vormt de basis voor de latere omgevingsvergunning. Tussentijds ligt er nog een inrichtingsplan op tafel, waarin de precieze uitwerkingen vastgelegd zullen worden. Tegen die tijd is men vanaf het eerste moment van aanbesteding drie jaar onderweg. Tijdens dat proces is er door beleidsmedewerker Jeroen Koch op veel niveaus gecommuniceerd en hebben bewoners alle gelegenheid gehad te participeren. Het feit dat er op een open en goede manier met elkaar gesproken werd, ook al verschilt men soms totaal van mening, kan op zijn conto geschreven worden.

De laatste aanpassingen

Jeroen Koch liet de laatste aanpassingen in vogelvlucht passeren. Een fietsbrug over de plas naar de Röntgenstraat om de scholen daar te kunnen bereiken, is de voorkeursvariant. Dat gaat een slordige € 500.000 kosten. Toch blijft de Westersingel op papier de doorgaande fietsverbinding, hoewel het winkelend publiek doorkruist wordt en de fietser te gast is in dat voetgangersgebied. Het hoogste appartementengebouw (blok 3) wordt verlaagd van 34,5 naar 30 meter hoogte, van tien naar negen woonlagen, en het gebouw wordt slechts vijf meter in de richting van de plas verplaatst om het doorzicht erlangs te vergroten. Het gebouw moet de blikvanger worden van de westkant van het centrum, in het haltermodel de tegenhanger van de Dorpskerk. De voorgenomen uitbreiding met horeca en winkels is nogmaals doorgerekend en heeft instemming van alle betrokkenen, inclusief de winkeliersvereniging.
Bij een intensieve toename van activiteiten zal de geluidsoverlast evenredig toenemen. Door meer verkeer, vrachtvervoer, supermarktkarretjes en gasten op de terrassen rond het binnenhaventje. In de optiek van de ontwikkelaars hoort dat er bij; je weet waar je gaat wonen als je een appartement betrekt in het centrum, is de gedachte. Dat geldt echter niet voor mensen die nu al in de Röntgenstraat, Westersingel of Gemeentewerf wonen. De parkeerplaatsen voor leveranciers aan de Boerhaavestraat verdwijnen om de hoek naar de Oudelandselaan, waardoor de rijbaan verbreed kan worden van vier naar zes meter, met een apart fietspad. Inrijden en parkeren aan de Röntgenstraat wordt alleen voor bewoners. De circa 35 parkeerplaatsen worden toegevoegd aan de Oudelandselaan.

De insprekers

Volgens de eerste inspreker kiest iedereen die betrokken is bij de scholen voor een aparte fietsbrug als veiligste optie.
Daar worden de bewoners van het Albert Schweitzerpad helemaal niet blij van! De afstand tot het hoekhuis wordt hooguit vijf tot zeven meter en men vreest voor geluidsoverlast (vooral geluid over het water) en inbreuk op de privacy. Op schoolgaande dagen, maar ook ’s avonds en in het weekend als deze route naar de sportvelden gebruikt gaat worden.
Bewoners van de Gemeentewerf worden geconfronteerd met een forse toename van verkeer, dat daar ook nog eens in file zal gaan staan om een plekje op het parkeerterrein of de parkeergarage te vinden. Dat geeft meer geluidsoverlast dan in 2013 werd berekend; bovendien zal er sprake zijn van meer fijnstof. Men denkt dat een geasfalteerd wegdek te weinig geluid zal absorberen, wil handhaving op 30 km per uur en een Y-splitsing om de aan- en afvoer van auto’s te scheiden.
De gemeente denkt echter dat de afwikkeling van verkeersstromen wel soepel zal verlopen.
Ook kijken die bewoners straks tegen twee appartementengebouwen aan die maximaal 15 meter hoog worden. Dat is niet de beloofde bouwhoogte van de Parkstraat, betogen zij.
Bewoners van de Röntgenstraat vinden de geplande torenflat van 30 meter niet imponerend, maar juist intimiderend groot. “Dit soort hoogbouw hoort niet in onze dorpse omgeving thuis,” aldus een inspreker. Andere bewoners van de Röntgenstraat vinden dat ze al veel overlast van de scholen hebben, en daar komt de nieuwbouw van 16 meter hoogte met een super-XL nog eens bovenop.
Bewoners van de ‘arbeidershuisjes’ aan de Westersingel 53-67 schrikken van de bouwmassa om hun woningen. Hun huizen van 4,5 – 6 meter hoogte vallen weg door blokkendozen van 15,5 en 16 meter hoogte rondom.
Bewoners vragen om een ruime ‘groene overgang’ en de heer Koch ziet daartoe mogelijkheden als naastliggende parkeerplaatsen omgezet worden in fietsparkeren, en het aanbrengen van gelaagde groenvoorziening.
Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) zei verbaasd te zijn, dat men daar wel wil blijven wonen en vindt dat rijtjeswoningen niet meer passen in het stedenbouwkundige concept. En zo eindigde de beeldvormingsavond toch nog in een politiek statement.

Check Also

Concert at The Park krijgt tweede editie

Lansingerland - Na het grote succes van de eerste editie van Concert at The Park is besloten in 2019 weer een Concert at The Park te presenteren en wel op zaterdag 16 maart 2019. De line up is inmiddels bekend. Jan Smit, Glennis Grace, Coen en Sander (Radio 538), Django Wagner, Het Feestteam en dj Maurice zullen van de partij zijn en er samen met de bezoekers een groots feest van maken op het evenemententerrein (naast De Windas) in het Annie M.G. Schmidtpark.

Geef een reactie