dinsdag 22 januari 2019 | week 04
Home » Politiek » Vernieuwen, bouwen en versterken (4)

Vernieuwen, bouwen en versterken (4)

Coalitieakkoord Lansingerland

Vernieuwen, bouwen en versterken (4)

Lansingerland – Onlangs presenteerde de gemeente Lansingerland een nieuw coalitieakkoord. De portefeuilles zijn verdeeld onder burgemeester en wethouders. In deze vierde aflevering van een serie over het coalitieakkoord laten we wethouder Albert Abee aan het woord.

Peter Tetteroo

We ontmoeten wethouder Albert Abee in de vestiging van Wageningen University & Research (WUR) in Bleiswijk. Daar vertelt Jan Willem de Vries (teamleider proefbedrijf) over het ontwikkelen van een kas die in 2030 geheel fossielvrij moet zijn.

Vernieuwen

Albert Abee benadrukt het belang van dit onderzoeksinstituut. “Door innovaties binnen het glastuinbouwgebied is onze gemeente een gewild vestigingsbeleid. Niet alleen voor Nederlandse bedrijven, maar ook internationaal staan we hoog aangeschreven. Met name Chinese bedrijven zijn geïnteresseerd in onze mogelijkheden en samenwerking met onze lokale bedrijven. Behalve dat dit economisch gunstig is voor Lansingerland – er wordt grond verkocht – biedt de ontwikkeling van het gebied ook werkgelegenheid. We werken aan vernieuwingen van onze tuinbouwproducten en blijven innoveren in de traditionele teelten zoals tomaten, paprika’s en komkommers. Ook deze primaire productie mag niet naar lage loon landen verdwijnen waardoor de werkgelegenheid afneemt in plaats van toeneemt.”

Bouwen

Abee vervolgt: “We bouwen weer volop in Lansingerland. Het is belangrijk om een mix van koop- en huurwoningen te hebben en er voor te zorgen dat er ook voldoende woningen (20% van het totale aanbod) beschikbaar zijn voor sociale woningbouw (onder andere starters, sociale huur). Voor onze jeugd moet een woonplek in eigen gemeente zijn. Nieuwbouw wordt van gas los gebouwd. Daarnaast wordt onderzocht hoe we bestaande bouw, sportaccommodaties en het zwembad van een gasaansluiting los kunnen maken. Op gemeentelijke gebouwen plaatsen we zonnepanelen en we vervangen de sportveldverlichting door LED. Er komen twaalf tot zestien snelladers voor elektrische auto’s op de veel bezochte parkeerplekken, zoals bij de winkelcentra en horeca. We starten in 2019 en dit loopt door tot 2025-2030.”

Versterken

Wethouder Abee is er trots op dat de coalitie in de periode 2014-2018 erin is geslaagd om van een zorgwekkende financiële positie te groeien naar een gezonde. Abee: “Je moet niet vergeten dat de gemeente nog niet zo lang geleden onder toezicht dreigde te komen van de overheid. Met de economische wind in de rug en degelijk beleid zijn we erin geslaagd om uit die zorgen te komen. We kunnen nu mooie dingen doen die de gemeenschap ten goede komen. In 2018 is de OZB met 4% verlaagd. In 2019 gaan we de OZB met 8% verder verlagen. Met de woningcorporaties maken we afspraken over hoe huurders ook profiteren van deze verlaging.”

Snippergroen

Albert Abee vertelt van vroegere tijden, 30, 35 jaar geleden, waarin afspraken over een stukje grond erbij vaak onderhands werden gemaakt. De burgemeester of de wethouder kwam langs en er werd wat afgesproken. Dit gebeurde overal in het land, ook in onze drie dorpen. Albert Abee: “Dat soort mondelinge afspraken zijn moeilijk te achterhalen, maar we hebben er nog wel mee te maken. Door heel Lansingerland liggen er stukjes grond die in gebruik zijn genomen en/of inwoners willen kopen. Lastige afwegingen die we als bestuur moeten maken. Een beleid met duidelijke lijnen en een positieve grondhouding helpt daarbij, zodat we dit soort kwesties in goed overleg met belanghebbenden kunnen oplossen.”
Afsluitend kunnen we constateren dat we er goed op staan en dat het de bedoeling van de nieuwe coalitie is om voor en met alle Lansingerlanders verder te bouwen aan onze gemeente.

Check Also

De Kieviten zet kampioenen in de schijnwerpers

Bleiswijk - Voorzitter Robert Kuiperij van Atletiek- en wandelvereniging De Kieviten heette vrijdagavond 4 januari alle leden welkom die naar Ricky’s Sportsbar in Sporthal Rijneveen waren gekomen om met elkaar het nieuwe jaar goed te beginnen; met het uitreiken van de prijzen aan de kampioenen van de vereniging uit het net afgesloten jaar 2018.

Geef een reactie