vrijdag 19 oktober 2018 | week 42
Home » Politiek » Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Weg en Land

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Weg en Land

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Weg en Land

Lansingerland- De Vereniging Parkmanagement Weg en Land verzoekt de gemeente medewerking te verlenen aan het invoeren van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) Weg en Land) Een BIZ is een wettelijk instrument waarmee alle ondernemers gezamenlijk meebetalen aan de kwaliteit van hun omgeving.

Peter Tetteroo

De vereniging Parkmanagement Weg en Land bereikte de afgelopen jaren veel voor de op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers. Onder meer realiseerde men er camerabewaking, waardoor het aantal inbraken afnam. Bedrijven hoeven echter geen financiële bijdrage te leveren aan deze vereniging, met als gevolg dat er veel zogenaamde ‘freeriders’ meeliften op de inspanningen van de vereniging. Vandaar dat het verenigingsbestuur een BIZ wil oprichten.

BIZ

Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een wettelijk instrument. Deelnemende ondernemers investeren gezamenlijk in de kwaliteit van hun omgeving. Ook als een ondernemer tegen een voorgestelde actie stemt betaalt hij/zij toch mee. Zo’n organisatie voorkomt dat de freeriders wel profiteren, maar niet meebetalen aan het algemeen belang. De gemeente organiseert een schriftelijke draagvlakmeting onder alle ondernemers in het aangewezen gebied. Door deze officiële draagvlakmeting spreekt de ondernemer zich uit te voor of tegen het in werking treden van de BIZ.
Als de BIZ Weg en Land er komt, zal deze zich richten op het bevorderen van de leefbaarheid, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit en de economische ontwikkeling van het bedrijfsterrein. Is er voldoende draagvlak in de komende gemeenteraadsvergadering en bij de ondernemers van het bedrijventerrein, dan treedt de BIZ Weg en Land vanaf 1 januari 2019 in werking en bouwen de ondernemers op Weg en Land in gezamenlijkheid voort aan de ontwikkeling van hun bedrijventerrein.

Check Also

Landelijk congres Buurttoezicht levert concrete resultaten op

Lansingerland - Rond de honderd belangstellenden brachten vanuit het hele land zaterdag 13 oktober een bezoek aan het eerste landelijke congres ‘De toekomst van buurtpreventie initiatieven’ dat in de Week van de Veiligheid werd georganiseerd in het gemeentehuis van Lansingerland.

Geef een reactie