dinsdag 19 februari 2019 | week 08
Home » Politiek » Veiliger maken rotondes Klapwijkseweg en Boterdorpseweg
Berkel en Rodenrijs - De gemeente gaat de komende maanden de rotondes aan de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg veiliger maken. Er is de afgelopen tijd ter plaatse onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid en de verkeerscapaciteit.

Veiliger maken rotondes Klapwijkseweg en Boterdorpseweg

Veiliger maken rotondes Klapwijkseweg en Boterdorpseweg

Berkel en Rodenrijs – De gemeente gaat de komende maanden de rotondes aan de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg veiliger maken. Er is de afgelopen tijd ter plaatse onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid en de verkeerscapaciteit.

Tegelijk met het verbeteren van de fietsveiligheid wordt gekeken naar de toekomstige doorstroming. Een adviesbureau heeft over de rotondes een set van maatregelen voorgesteld om de (fiets)verkeersveiligheid te verbeteren. Hoewel de zeven rotondes verschillen van vormgeving, komen bij meerdere rotondes dezelfde zaken naar voren. Het betreft de hoge naderingssnelheid van het auto- en fietsverkeer, het feit dat fietsers en automobilisten elkaar niet goed kunnen zien, meerdere rijstroken die fietsers achter elkaar moeten oversteken, onvoldoende verlichting, het tegen de richting in rijden van fietsers waardoor die niet op tijd gezien worden, te weinig opstelruimte tussen fietsoversteek en rotondevlak en te weinig verkeerscapaciteit van enkele rotondes.

De maatregelen

Een belangrijke maatregel die op korte termijn uitgevoerd gaat worden is het weren van bromfietsers van het fietspad langs de Klapwijkseweg. Op de Boterdorpseweg is dit al geregeld. Zichtbeperkende begroeiing wordt gesnoeid en de bebording zal worden verbeterd. In 2019 wordt het fietspad verder weggelegd ten opzichte van de rotonde. De verlichting wordt verbeterd en de fiets- en voetgangersoversteken zullen op plateaus aangebracht worden.
Naast de ruimtelijke veranderingen wordt er ook aandacht besteed aan verkeerseducatie op scholen en worden alternatieve maatregelen voor enkele rotondes uitgewerkt.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente op telefoonnummer 14010 of per mail naar rotondesfietsveilig@lansingerland.nl.

Check Also

Commissie Ruimte is tevreden over de aanpak van rotondes

Lansingerland - Op 30 januari jongstleden berichtten we al dat het college van burgemeester en wethouders akkoord gaat met een voorgesteld pakket aan maatregelen om de zeven rotondes aan de Klapwijkseweg en de Boterdorpseweg veiliger te maken. Het college kwam met een gespecificeerd voorstel en raamde het benodigde investeringskrediet op € 2,7 miljoen. De commissie Ruimte besprak het project op dinsdag 5 februari en kon in hooflijnen wel instemmen met het plan van aanpak.

Geef een reactie