dinsdag 19 februari 2019 | week 08
Home » fbpost » Herontwikkeling locatie maalderij Treurniet

Herontwikkeling locatie maalderij Treurniet

Herontwikkeling locatie maalderij Treurniet

Lansingerland – Tijdens de beeldvormingsavond op woensdag 26 september jl. werd een conceptplan gepresenteerd over het bouwen van appartementen in de oude maalderij van Treurniet en in twee complexen daarnaast op de hoek van de Rodenrijseweg en de Laan van Romen. Stadsarchitect, projectontwikkelaar en gemeenteambtenaar zijn enthousiast over de plannen, waarin, vinden zij een ‘gewogen gemiddelde’ is aangehouden en geprobeerd is zo veel mogelijk wensen van omwonenden te honoreren. Alle mooie woorden en plaatjes ten spijt kregen de omwonenden die aanwezig waren er niet hun handen voor op elkaar. Het laatste woord is hier nog lang niet over gezegd.

Freek J. Zijlstra

De gemeentelijke projectleider, de stadsarchitect en de projectontwikkelaar vielen terug op de inhoud van het ambitiedocument uit 2014 en presenteerden het schetsontwerp zoals dat na overleg met de klankbordgroep nu op tafel ligt.
Na actieve beëindiging van de veevoederproductie in de maalderij aan de Rodenrijseweg in Berkel is de laatste jaren de discussie over herinrichting van deze locatie intensief toegenomen. Belangrijk in dat proces is de bouw van een appartementencomplex aan de Laan van Romen, en in het verlengde ervan twee appartementencomplexen aan de Gemeentewerf. De gemeente streeft naar ruimtelijke kwaliteitsverbetering aan de rand van het Berkelse centrum, overweegt het behoud van de maalderij vanwege een vooraanwijzing als monument en wil bovendien nog meer woningen aan de rand van het centrum toevoegen. Idealiter zou in dit complex 30% in het starterssegment moeten vallen.

Nadere uitwerking

Door instelling van de klankbordgroep heeft men geprobeerd zoveel mogelijk tegemoet te komen aan bezwaren van omwonenden. Tijdens deze beeldvormingsavond werden alleen de plannen gepresenteerd, mochten omwonenden evenals raadsleden vragen stellen, maar vindt verdere inhoudelijke discussie plaats op dinsdag 2 oktober in commissie Ruimte. Als het een voldragen plan is, start de bestemmingsplanprocedure en komt het terug in de gemeenteraad.
De maalderij langs de vaart wordt geduid als een markant gebouw, met verwijzing naar de geschiedenis. Toch is in de loop der jaren veel geklaagd over de stank die er werd geproduceerd en over het grote gebouw dat feitelijk niet past in het dorpse karakter van het centrum. De nieuwbouw van het centrum en de plannen voor uitbreiding naar het westen beogen ook veel hoogbouw. In het coalitieakkoord heeft het college zich vastgelegd op bebouwing niet hoger dan 15 meter, met uitzondering voor bepaalde gebieden zoals langs de HSL. De bijgebouwen naast de maalderij worden hoe dan ook afgebroken. In de huidige plannen worden tien startersappartementen in de maalderij gerealiseerd en in de eerste toegevoegde woonlaag vier appartementen en daarbovenop twee penthouses. Toevoeging van die twee taps toelopende toplagen zou nodig zijn om budgetneutraal starterswoningen te kunnen bouwen, maar ook om het lompe gebouw een andere en ‘slankere’ uitstraling te geven. Het gebouw wordt daarmee wel 18 meter hoog.
Naast de maalderij worden twee gebouwen van 12 meter hoogte gerealiseerd met appartementen, die met elkaar verbonden worden middels een glazen verbindingsruimte (atrium). Die gebouwen zijn aan de randen in hoogte aflopend richting de bebouwing aan de Willem-Alexanderlaan. Men heeft gezocht naar gebouwen die ‘zich voegen in de omgeving’. Er wordt onder die gebouwen door bewoners geparkeerd, met een in- en uitrit aan de Laan van Romen. Naast de maalderij komt een parkeerplaats op maaiveld voor bewoners van de maalderij, met een eigen inrit aan de Rodenrijseweg en een uitrit aan de Laan van Romen, naast slagerij De Rooij.
De welstandcommissie is akkoord met het voorliggende plan, al was er voorkeur voor toevoeging van slechts één woonlaag op de maalderij.

Not amused

De bewoners zijn niet blij met de gevolgde procedure, en dat is een understatement. Ze voelen zich al jaren aan het lijntje gehouden en hebben heel andere ideeën over de voorliggende plannen voor herontwikkeling van dit gebied. Het is in hun ogen allemaal té: te groot, te hoog, te veel inkijk met aanslag op hun privacy en te veel extra verkeersbewegingen. Het is bovendien ‘een monument onwaardig’. Ze zijn vooral verontwaardigd over het feit dat de gemeente nu in plaats van toetser van een bestemmingsplan, partij tijdens het uitwerkingsproces is geworden. Waar blijft te zijner tijd de objectieve toetsing?
Wordt vervolgd.

Check Also

Zeer geslaagde Week van de Poëzie

Bleiswijk - De Week van de Poëzie is een doorslaand succes geworden. Ze begon donderdag 31 januari al in Ontmoet! in Bergschenhoek, met gemeentedichter Mark Boninsegna en collega dichters, versterkt door kunstenaars van Kunstbreak in Berkel en Rodenrijs, die op basis van het thema/gedicht een kunstwerk hadden gemaakt. Hoogtepunt was de Literaire lunch in Theater 't Web. Hier genoot een flink aantal deelnemers van prachtige gedichten van bekende dichters. De bekende schrijver/dichter Jan Terlouw was de kers op de taart tijdens de lunch.

Geef een reactie