maandag 18 februari 2019 | week 08
Home » Algemeen » Herbouw Tol ‘t Meerhek kan beginnen
Tolhuis met tolhek in 1932.

Herbouw Tol ‘t Meerhek kan beginnen

Herbouw Tol ‘t Meerhek kan beginnen

Berkel en Rodenrijs – Met een paar fikse tikken zorgde Cor Overmeer er vrijdag 21 september voor, dat het bord over de start van de herbouw van een replica van Tol ’t Meerhek geplaatst werd. Hij was vorig jaar de indiener van het plan dit tolhek te herbouwen. Het plan werd – met nog enkele andere – gekozen uit een aantal ingediende burgerinitiatiefplannen.

Trees Borkus-Henskens

In 1933 werd de oude scheefgezakte Tol ’t Meerhek (TOL) op de Klapwijkseweg verwijderd. De Klapwijkseweg was vroeger de enige verbindingsweg om van Berkel, tussen het Berckelsche Oost- en Westmeer door, in Delft te komen. De Berckelsche Meeren zijn in ons landschap nog steeds herkenbaar als de Oostmeerpolder en de Bergboezem. De TOL met zijn rijke historie vanaf 1555 is het waard om als object voor het nageslacht herbouwd te worden, als tastbare herinnering aan de ontstaansgeschiedenis van Lansingerland. Alleen de Leeuwtjes van de TOL zijn bewaard gebleven.

Groenzoom

Bij de aanleg van De Groenzoom kwam regelmatig de locatie van de TOL ter discussie en hoe mooi het zou zijn als deze zichtbepalende TOL als oriëntatiepunt in De Groenzoom herbouwd zou kunnen worden. De Historische Vereniging van Berkel en Rodenrijs heeft in 2014 een projectteam samengesteld met Cor Overmeer als projectleider, om in samenwerking met het projectbureau De Groenzoom deze eeuwenoude TOL in De Groenzoom te doen herrijzen. Het projectbureau heeft in dit kader een 3D maquette van de TOL laten maken, onderzoek laten doen naar de oorspronkelijke locatie en een geschikte plek voor herbouw laten vaststellen.
Tol ‘t Meerhek stond op de Klapwijkseweg, komende vanuit Berkel op ca. 100 meter na de Meerweg en ca. 300 meter voor de Groenekade. Door aanleg van de provinciale weg N 470 is de locatie van de TOL niet meer aan te duiden. Het projectteam heeft om deze reden gekozen voor een plek in De Groenzoom met goede zichtlijnen vanuit Lansingerland, Pijnacker en Zoetermeer. Voor een fietsbrug met een fietspad richting Pijnacker en Zoetermeer.
De TOL bestond uit twee zware gemetselde pilaren met daartussen opgehangen een fraai tweedelig smeedijzeren hek van meer dan twee meter hoog. Elke pilaar was gesierd met een zittende leeuw die de voorpoten op het wapen van Berkel liet rusten. Wel met het oude wapen van Berkel en Rodenrijs; ster en twaalf ruiten. De twee originele leeuwtjes zijn behouden en kunnen herplaatst worden. Bij de replica zal het hek open staan, zodat het wandel- en fietsverkeer er geen hinder van ondervindt.

Check Also

Arie Steenwijk ziet nog mogelijkheden

Regio - In 1970 vestigde de vader van Arie Steenwijk zich in de Schiebroekse polder. Ruim twintig jaar geleden nam hij het melkveebedrijf met 200 koeien over langs de Bergschenhoekseweg op de grens van Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Rotterdam. Toen al wetende dat er tal van zaken speelden rond zijn weilanden. Er zouden een HSL, een ZoRo busbaan, een Randstadrail en een verbindingsweg A13/A16 worden aangelegd. Maar ook een natuurgebied De Vlinderstrik waar hij wel mogelijkheden in zag.

Geef een reactie