donderdag 18 oktober 2018 | week 42
Home » Algemeen » Leger des Heils zoekt collectanten

Leger des Heils zoekt collectanten

Lansingerland – Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten voor de jaarlijkse collecteweek van 26 november tot en met 1 december. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren. Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Voor deze mensen wil het Leger des Heils een vangnet bieden. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van maaltijdprojecten, schuldhulpverlening, spelletjesmiddagen, kledingwinkels, en de soepbus. Voor deze buurtgerichte activiteiten ontvangt het Leger des Heils geen subsidie. Deze activiteiten worden dus volledig betaald vanuit donaties. Onder de noemer ‘Je bent niet alleen’ organiseert het Leger des Heils daarom een landelijke collecteweek, dit jaar van 26 november tot en met 1 december. De hulp van vrijwilligers is daarbij keihard nodig. Want samenleven doe je dus niet alleen. Meld je aan via www.legerdesheils.nl/collecte.

Check Also

Bart Jan van Miltenburg zet schouders onder voorzitterschap Welzijn Lansingerland

Lansingerland - Toen hem dit voorjaar gevraagd werd zich te beraden op aanvaarding van het bestuursvoorzitterschap van de Stichting Welzijn Lansingerland was Bart Jan van Miltenburg verrast, maar ook was het voor hem een uitdaging zich te begeven op een pad dat hij pas kort kende. “Toen mijn vader ziek werd kwamen wij in aanraking met allerlei hulpinstanties. Een wereld die wij niet kenden, maar waarbij we al snel het gevoel kregen dat we er niet alleen voor stonden,” aldus de Berkelaar die in het dagelijks leven werkt als pensioenjurist vanuit zijn eigen Berkelse kantoor.

Geef een reactie