donderdag 17 januari 2019 | week 03
Home » Politiek » Snelfietsroute Berkeldijkje

Snelfietsroute Berkeldijkje

Snelfietsroute Berkeldijkje

Lansingerland – Commissie Ruimte heeft tijdens de beeldvormingsavond op woensdag 5 september jl. kennisgenomen van het voorlopig ontwerp van de voorkeursvariant die door de ambtelijke ondersteuning werd gepresenteerd. Realisatie van een snelle en veilige fietsroute, zonder gebruik te maken van het Berkelsdijkje, is in het langdurige proces een stap dichterbij gekomen. Daarmee is de gewenste soepele ontsluiting van het autoverkeer uit Berkel-Centrum-Oost via de Molenwerfstraat en de Ds. van Koetsveldstraat richting Berkelsdijkje nog steeds niet opgelost, hoewel bermversteviging zal worden aangebracht.

Freek J. Zijlstra

Het monumentale bruggetje, de flessenhals aan het eind van de Ds. van Koetsveldstraat naar het Berkelsdijkje, zal worden gereconstrueerd en verbreed naar 5½ meter, met behoud van het historisch karakter. Hierover is overleg geweest met de plaatselijke historische vereniging. Verbreding is nodig, omdat autoverkeer in een bocht bovendien meer ruimte nodig heeft.
Vlak ernaast wordt een aparte ‘slanke’ fietsbrug gelegd, zodat aan de westkant van het dijkje een veilig fietspad voor beide richtingen kan worden aangelegd. Dit fietspad wordt aangesloten op de rotonde van de Berkelseweg, waardoor de snelle fietsverbinding richting Oostersingel een feit is.
De aansluitingen op die rotonde worden aangepast en bovendien wordt direct rechtsafslaand fietsverkeer van oost in noordelijke richting mogelijk gemaakt, zonder de Berkelseweg tweemaal te hoeven oversteken.
Jan Jumelet (WIJ Lansingerland): “Als de brug wordt verbreed naar 5½ meter, is men dan ook voornemens het Berkelsdijkje te verbreden?” Dat zit volgens de ambtenaren niet in de opdracht. Wel zal er aan beide kanten een versteende bermversteviging worden aangebracht, wat er in de praktijk op neer komt dat er met lage snelheid overheen gereden kan worden, wat het passeren van tegenliggende auto’s zal vergemakkelijken.

Check Also

Afvalscheiding moet en kan beter!

Lansingerland - De raadsleden van commissie Ruimte werden op woensdag 12 december jl. tijdens een Beeldvormingsavond geïnformeerd over de mogelijkheden om het scheiden van huisafval te verbeteren. Een afweging tussen landelijk gestelde doelen en wat dat eenmalig gaat kosten, zal over enkele maanden gemaakt moeten worden.

Geef een reactie