donderdag 15 november 2018 | week 46
Home » Algemeen » De Klipper zoekt vrijwilligers

De Klipper zoekt vrijwilligers

Berkel en Rodenrijs – Een gezellig rustmoment tussen de drukke schooluren en een oplettend oog als pleintoezicht voor de leerlingen die overblijven. Basisschool De Klipper zoekt vrijwilligers voor de tussenschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Vrijwilligers worden aangestuurd door een pedagogisch geschoolde coördinator en ontvangen een vergoeding en gratis de benodigde scholing. Info: info@detafelvan.nl.

Check Also

Vrijwillige Palliatieve Terminale ThuisZorg

Geboren worden en sterven, zij horen bij elkaar. Geboorte... hierover praten wij gemakkelijk en graag. Over het sterven, de dood liever niet. Wij weten dat het ooit in ons leven komen gaat. Het toelaten van gedachten hierover in jezelf maar ook het spreken erover, brengen de dood dichterbij terwijl je die juist nog graag wat op afstand wilt houden. Even nog maar niet over denken, praten... Zo herkenbaar.

Geef een reactie