dinsdag 19 februari 2019 | week 08
Home » Heden & Verleden » Bergschenhoek kende fikse branden
11 Januari 1986. Vlak achter de Rogam-garage aan de Bergweg-Zuid staan enkele opslagloodsen van Van Ruiten Transport in brand. Er lagen grote hoeveelheden rubberproducten en lompen opgeslagen. Zes korpsen waren aanwezig om de enorme brand te bestrijden. Ook een aantal tankwagens van Van Ruiten gingen verloren. Een deel van het naastgelegen verpleeghuis De Rustenburg moest in allerijl ontruimd worden.

Bergschenhoek kende fikse branden

In deze aflevering (166) van Heden & Verleden aandacht voor een aantal branden waar Bergschenhoek mee geconfronteerd werd.

Wie wil reageren of ideeën heeft voor Heden & Verleden kan contact opnemen met de redactie: tel. 010 – 5118892 (keuze 2) of redactie@de-heraut.nl.H&V

Door Fried Füss

Bergschenhoek kende fikse branden

De dorpsbrand van 8 mei 1659 was de grootste brand die Bergschenhoek ooit trof. Vierenveertig huizen en een kerk gingen verloren. Zo erg werd het gelukkig nooit meer.
Op deze pagina staan vijf grote branden uit de tweede helft van de vorige eeuw maar het waren er veel meer. Alleen al Meubelfabriek Fristho, nabij het Polderhuis, werd tussen 1957 en 1968 vijf maal door een fikse brand getroffen.
Voor buitenstaanders is kijken naar een flinke brand een spectaculair schouwspel. Echter… voor de betrokkenen is en blijft brand een drama.

Check Also

Het verdwenen archief van Polder Berkel

Vanaf de eerste uitgave van verenigingsblad Het Lint van de Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs wordt de geschiedenis van ons dorp beschreven aan de hand van gedegen onderzoek. Dankzij goede toegankelijkheid en beschikbaarheid van archieven kunnen historische feiten beter bestudeerd worden. Gecombineerd met al verkregen kennis wordt een waarheidsgetrouw verhaal weergegeven. Nu maar hopen dat de toekomende geschiedschrijvers Het Lint ook zullen gebruiken als bron!

Geef een reactie