vrijdag 19 oktober 2018 | week 42
Home » Heden & Verleden » Bergschenhoek kende fikse branden
11 Januari 1986. Vlak achter de Rogam-garage aan de Bergweg-Zuid staan enkele opslagloodsen van Van Ruiten Transport in brand. Er lagen grote hoeveelheden rubberproducten en lompen opgeslagen. Zes korpsen waren aanwezig om de enorme brand te bestrijden. Ook een aantal tankwagens van Van Ruiten gingen verloren. Een deel van het naastgelegen verpleeghuis De Rustenburg moest in allerijl ontruimd worden.

Bergschenhoek kende fikse branden

In deze aflevering (166) van Heden & Verleden aandacht voor een aantal branden waar Bergschenhoek mee geconfronteerd werd.

Wie wil reageren of ideeën heeft voor Heden & Verleden kan contact opnemen met de redactie: tel. 010 – 5118892 (keuze 2) of redactie@de-heraut.nl.H&V

Door Fried Füss

Bergschenhoek kende fikse branden

De dorpsbrand van 8 mei 1659 was de grootste brand die Bergschenhoek ooit trof. Vierenveertig huizen en een kerk gingen verloren. Zo erg werd het gelukkig nooit meer.
Op deze pagina staan vijf grote branden uit de tweede helft van de vorige eeuw maar het waren er veel meer. Alleen al Meubelfabriek Fristho, nabij het Polderhuis, werd tussen 1957 en 1968 vijf maal door een fikse brand getroffen.
Voor buitenstaanders is kijken naar een flinke brand een spectaculair schouwspel. Echter… voor de betrokkenen is en blijft brand een drama.

Check Also

Is de Coolsingel ooit van Berkel geweest?

Om geschiedenis juist te beschrijven is gedegen onderzoek vereist. Er zijn al teveel boeken en publicaties over de historie verschenen die berustten op snel getrokken conclusies, latere schrijvers dachten “als het gedrukt is, is het waar” en kopieerden het weer. Archieven zijn vandaag de dag zeer toegankelijk en beschikbaar en daarmee kunnen historische feiten beter bestudeerd worden om tot een waarheidsgetrouw verhaal te komen. Ron toont dit weer aan met onderstaand artikel.

Geef een reactie